Politiet har fått melding om naturskader og utfordringer flere steder i Innlandet. Det er flere hendelser på Hadeland. Det vurderes fortløpende tiltak med blant annet å evakuere beboere og stenge veger. For oppdatert informasjon om hvilke veger dette gjelder henvises det til vegvesen.no

I tillegg er det høy vannføring i elva Finna i Vågå, og det vurderes evakuering.

Politiet samarbeider tett med kommunene om tiltak. For ulike tiltak som gjøres i kommunene henvises det til kommunenes nettsider og trafikkmeldinger på vegvesen.no

Det er ventet ekstremvær og store nedbørsmengder i Innlandet mandag og tirsdag. Meteorologisk institutt (MET) og NVE oppgradert sine farevarsler i dag, mandag.

NVE melder om at det ventes alvorlige hendelser flere steder, og store skader på eiendom og infrastruktur. Politiet har oppfordret innbyggere om å gjøre nødvendige forberedelser. Ikke oppsøk elver med stor vannføring og områder der det har gått skred. Flytt eller sikre verdier i utsatte områder. Vi anbefaler alle om å følge med på www.varsom.no og www.yr.no, og forholde seg til informasjon som blir gitt fra den enkelte kommune.

Vær klar over at fremkommeligheter kan være redusert og veier kan bli stengt på kort varsel. Unødvendig ferdsel bør unngås. Dette gjelder særlig i kommuner på Hadeland og Nordre og Søndre land. Planlegg for at veier kan bli stengt og at strøm, telefon og internett kan bli borte i deler av fylket i perioder. Sett deg inn i hvor du kan møte om strøm, internett og telefon er nede og du trenger hjelp.

Det her mange turister i Innlandet nå og turistnæringen er bedt om å informere sine gjester. Det er også bedt om at bedrifter med virksomhet i nærhet av vann gjør nødvendige tiltak. Innlandet politidistrikt sendte mandag ettermiddag ut nødvarsel på vegne av Statsforvalteren i Innlandet om det varslede ekstremværet. Varslet ble også sendt ut på engelsk og tysk med tanke på  turister som er i Innlandet.