Det er fortsatt mange veger stengt og fremkommeligheter er redusert i
Innlandet.

Politiet følger fortsatt situasjonen nøye og ressurssetter seg for å være i beredskap i aktuelle områder i Innlandet, og situasjonen er krevende og usikker.

Mange veger er stengt og fremkommeligheter er redusert og veier kan bli stengt på kort varsel. Unødvendig ferdsel bør unngås. For oppdatert informasjon om hvilke veger som er berørt henvises det til vegvesen.no

Politiet har tett dialog med Statsforvalteren, andre samvirkeaktører og deltar i kommunenes kriseledelser.

Kraftverket på Braskereidfoss: Politiet har sammen med mannskaper fra HV vært på stedet. Det vil i dag sees på hvordan masten, som står midt i Glomma sør for kraftverket, kan tas ned eller frigjøres fra kablene.

Politiet ber om at ferdsel nær Glomma ved dambruddet på Braskereidfoss unngås.

Mediekontakt:
Stabssjef Pål Erik Teigen er tilgjengelig for mediene på telefon 996 19 120 mellom kl. 11.00 og 12.00.