– Basert på etterforskningen som hittil er gjort, og obduksjonsrapporten, kan politiet med sikkerhet slå fast at det er begått et dobbeltdrap. Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke gå nærmere inn på detaljer i bevisene i saken, sier politiinspektør Cecilie Pedersen i Agder politidistrikt.

Agder politidistrikt ber vitner som kan ha observert noe på Nedre Slettheia onsdag morgen, om å melde fra til politiet.

– Det samlede bevisbildet og undersøkelsene politiet har gjort til nå, gjør at vi er av den oppfatning at gjerningsperson eller gjerningspersoner har forlatt åstedet etter klokken 06.50 onsdag morgen. Vi går nå ut med dette tidspunktet fordi folk sannsynligvis har vært på vei til jobb eller skole, og kan sitte på opplysninger og observasjoner som kan belyse saken. Folk som har opplysninger kan melde de på politiet.no eller ringe politiet på 02800, sier Pedersen.

Politiet og bistandsadvokat har fått flere henvendelser om når navn og bildet på de avdøde blir offentliggjort.

– De pårørende er fortsatt sterkt preget av hendelsen og ønsker ikke at navn og bilde på de avdøde offentliggjøres. Det har politiet respekt for og vil derfor ikke på nåværende tidspunkt offentliggjøre navn og bilde, sier politiinspektør Cecilie Pedersen.

 

Media
Ved større utvikling i saken vil politiet orientere media med pressemelding og tilgjengelighet på talsperson vil følge dette. Politiinspektør Cecilie Pedersen vil være tilgjengelig for media på telefon 404 42 240 mandag 2. oktober fram til klokken 13.00.