Mann dømt for grov økonomisk utroskap
FotoPolitiet

- Skatteetaten anmeldte forholdene til politiet. Disse har blitt etterforsket av seksjon for Finans- og spesiallovgivning ved Oslo politidistrikt, sier politiadvokat Martin Funnemark Mandal. - Vi er fornøyd med dommen, som er et eksempel på  at denne typen kriminalitet ikke lønner seg, og får konsekvenser.

Domfelte forklarte i retten at han hadde overført ca. kr 600 000 fra firmaets bankkonto til sin egen privatkonto. I tillegg forklarte han at han hadde utstedt fakturaer til kunder med sitt private kontonummer, slik at betalingen ble betalte direkte til hans privatkonto. Mannen forklarte videre at han hadde unnlatt å bokføre reelle fakturaer. I stedet bokførte han fiktive fakturaer, kreditnotaer og avgiftspliktig omsetning, som avgiftsfritt. Dette førte til at selskapet krevde uberettiget momsfradrag med til sammen ca. kr 450 000.

Retten la vekt på overtredelsene domfelte nå er dømt for, samt domfeltes historikk tilknyttet til hans roller i en rekke selskaper. Det fremgikk av en oversikt fra Skatteetaten at han fra 2006 til 2019 har vært innehaver, daglig leder eller styreleder i 11 foretak, hvorav fire foretak har gått konkurs og syv foretak har blitt tvangsoppløst på grunn av manglende revisor eller mangler ved regnskap, som har medført at revisor har trukket seg.

Retten konkluderte med at domfelte er uskikket til å drive virksomhet, være daglig leder og/eller styreleder i noe selskap og at allmenne hensyn tilsier at det er nødvendig at det idømmes rettighetstap.

- Skatteetaten er på generelt grunnlag opptatt av at grov økonomisk kriminalitet straffeforfølges, og at våre anmeldelser blir fulgt opp. Derfor gjør vi det vi kan for å bistå politiet og er glad for at slike saker blir påtalt og fører til straff, sier skattekrimsjef Erik Nilsen.