Finsk politi er blant de som besøker Kripos denne uken.
Finsk politi er blant de som besøker Kripos denne uken.
FotoKripos

— Uniformert tilstedeværelse på internett betyr at politiet er synlig til stede på ulike sosiale medier og driver politiarbeid på internett. Denne satsingen på åpen tilstedeværelse på nett bidrar til å øke politiets tilgjengelighet og etablere tettere dialog med innbyggerne våre og nå ser vi frem til å dele våre erfaringer med andre land, sier Stine Frydnes Bjelland, leder ved Seksjon for tilstedeværelse på internett, Nasjonalt cyberkrimsenter ved Kripos.

Politiets nettpatruljer har siden 2018 hatt en uniformert tilstedeværelse i sosiale medier og på spillplattformer. De mottar over 2000 meldinger via Facebook og Instagram hver måned, i tillegg til samtaler ved patruljering på nett.

Samarbeid på tvers av landegrenser

20. – 24. november kommer det representanter fra blant annet Belgia, Nederland, Island og Finland til Norge på besøk. I løpet av en uke skal det utveksles metoder og drives kompetanseoverføring innen åpen tilstedeværelse på internett, med gaming som metode.

Arrangementet, kjent som EMPACT Action-Week, er en del av et Europol-prosjekt ledet av Kripos. EMPACT står for European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats. EMPACT er en strukturering av EU og Europol sin kriminalitetsbekjempelse. For norsk politi er EMPACT en effektiv arena for operativt internasjonalt samarbeid.

Hensikten er å skape interesse for åpen tilstedeværelse på internett, og styrke kriminalitetsforebygging, også utenfor Norge.

— Prosjektet retter fokus mot uniformert tilstedeværelse på internett som en metode for å bygge tillit til publikum, og forebygge kriminalitet. Uniformert tilstedeværelse på internett er godt utbredt i Norge, og flere land i Europa har de siste årene tatt i bruk metoden, sier Bjelland.

EMPACT Action Week vil foregå som en felles, internasjonal nettpatruljering gjennom å være uniformert tilstede på spillplattformer. I løpet av uka skal hvert enkelt land spille og kommunisere med ungdom fra eget hjemland, med faglig veiledning fra Kripos.

— Norsk politi har spilt en sentral rolle når det kommer til utvikling av forebyggende politiarbeid på internett og håper dette vil bidra til inspirasjon for internasjonalt politi. Vi ønsker at EMPACT Action Week resulterer i kompetanseoverføring og samarbeid på tvers av landegrenser, sier Bjelland.

Mer informasjon om politiets nettpatruljer her: www.politiet.no/nettpatrulje