I huset som inneholder flere leiligheter ble det også funnet en skadd person i annen leilighet enn avdødes. Den skadde, som er en mann, ble fraktet til Drammens sykehus for behandling. Politiet har ikke informasjon om hans helsetilstand.

- Vi er i en tidlig fase, og jobber nå med å innhente informasjon. Både gjennom vitneavhør, og undersøkelser på stedet. Omstendighetene rundt funnet av den døde og skadde personen ønsker ikke politiet å gå nærmere inn på nå, men dette vil være en sentral del av etterforskingen, og på grunnlag av den informasjonen vi har nå, er den skadde mannen siktet for grov kroppsskade, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sør-Øst politidistrikt.

Avdøde vil bli sendt til obduksjon, og resultater fra en midlertidig obduksjonsrapport kan være klar innen et par dager.

Kriminalteknikere vil utover onsdagen jobbe på stedet der mannen ble funnet død. Det vil bli gjennomført rundspørring i området. Politiet jobber også med å hente inn tekniske spor, som blant annet videoopptak. Politiet i Sør-Øst har foreløpig ikke bedt om bistand fra Kripos, men dette vil bli forløpende vurdert.

Politiet er også interessert i tips i saken, og ber om at personer som kan ha informasjon som er relevant ta kontakt på politiets tipstelefon 47 69 64 00.