En mor og hennes datter på åtte år ble onsdag 27. september 2023 funnet døde på en adresse i Vågsbygd i Kristiansand. Obduksjonsrapporten etter dobbeltdrapet i Vågsbygd er nå klare.

– På bakgrunn av de sakkyndige rapportene og annen etterforskning er politiet av den oppfatning at begge ble drept i sin egen bolig der de ble funnet 27. september i fjor. Vi mener at drapene er begått om morgenen og at siktede kom til boligen i forkant av drapene, sier politiinspektør Cecilie Pedersen i Agder politidistrikt.

Utsatt for vold

– De avdøde ble utsatt for vold og døde av skadene. Politiet har beslaglagt det vi mener er drapsvåpenet. Dette ble funnet på åstedet. Av hensyn til etterforskningen og de pårørende ønsker vi ikke å gå nærmere inn på detaljer knyttet til saken, sier Pedersen.

Alwan Ahmed Alawneh (46) er siktet i saken. Han ble funnet død i sjøen mellom Dybingen og Svensholmen i Kristiansand 3. oktober i fjor. Den endelige obduksjonsrapporten knyttet til siktede er enda ikke mottatt.

– Det er ingen endring når det gjelder siktelsen mot Alawneh. Det er så langt ingenting som tyder på at det er flere gjerningspersoner i saken og at andre vil bli siktet, sier politiinspektør Cecilie Pedersen.

– Etterforskningen nærmer seg slutten

– Politiet har brukt store ressurser på å etterforske saken. Etterforskningen nærmer seg slutten og vi begynner å danne oss et bilde av hva som har skjedd, men det gjenstår fortsatt noen rapporter og undersøkelser. En forventer at etterforskningen vil være ferdig i løpet av våren 2024.
Som følge av at den siktede er avgått med døden, vil det ikke bli noen hovedforhandling mot ham. Saken vil bli oversendt til Statsadvokaten som vil ta den endelige påtaleavgjørelsen i saken, sier Pedersen. 

 

Media
Politiinspektør Cecilie Pedersen er tilgjengelig for spørsmål fra media på telefon 404 42240 (ikke sms) fram til klokken 15 i dag, onsdag 13. mars. Eventuelle tv/radio-intervjuer må gjennomføres i samme tidsrom.