Flere myndigheter som politiet, PST, NSM og Næringslivets Sikkerhetsråd peker på behov for økt bevissthet.

De kriminelle benytter forretningsstrukturer samt plasserer eller benytter strategisk viktige ansatte for å få tilgang til attraktive verdier i attraktive organisasjoner og virksomheter. Innsidevirksomhet vurderes som en alvorlig samfunnstrussel som krever økt oppmerksomhet.

Politiet arrangerer i Arendalsuka en debatt om temaet for å bevisstgjøre oss alle på trusselen vi står overfor.

Praktisk informasjon

Deltakere

I debatten som styres av Ida Dahl Nilssen (kommunikasjonssjef Kripos) vil dere møte:

  • Benedicte Bjørnland, sjef PST (Politiets sikkerhetstjeneste)
  • Kristin Kvigne, avdelingsdirektør POD (Politidirektoratet)
  • Hanne Tangen Nilsen, sikkerhetsdirektør Telenor
  • Jack Fischer Eriksen, direktør NSR (Næringslivets Sikkerhetsråd)
  • Frode Skaarnes, avdelingssjef NSM (Nasjonal Sikkerhetsmyndighet)

I etterkant av arrangementet har du mulighet til å sparre med politiets næringslivskontakter på "speed-dates" ved stående rundbord samt få utdelt en veileder med gode tips og råd om hvordan offentlige og private virksomheter kan forebygge denne type kriminalitet.