Filter

567 resultater er tilgjengelig. Bruk tastatur eller swipe-bevegelser for å navigere.

567 treff

 1. Nilsens vakttjenester AS.pdf (81 kB)

  Nilsens vakttjenester AS er godkjent som vaktselskap i Øst politidistrikt, Sør-Øst politidistrikt og Oslo politidistrikt.

  • Tillatelse og bevilling
 2. Politiets forslag til fremtidens passkontorer.xlsx (10 kB)

  I forbindelse med fremleggelsen av Revidert nasjonalbudsjett 2018 foreslår politiet passutstedelse på 72 utstedelsessteder. Justis- og beredskapsdepartementet skal vurdere Politidirektoratets forslag før...

  • Pass
 3. Nokas aviation security AS.pdf (81 kB)

  Nokas aviation security AS er godkjent som vaktselskap i alle politidistrikt.

  • Tillatelse og bevilling
 4. Onsite security AS.pdf (81 kB)

  Onsite security AS er godkjent som vaktselskap i Agder politidistrikt, Møre og Romsdal politidistrikt, Sør-Vest politidistrikt, Trøndelag politidistrikt, Sør-Øst politidistrikt, Vest politidistrikt, Innlandet...

  • Tillatelse og bevilling
 5. Doorman AS.pdf (81 kB)

  Doorman AS er godkjent som vaktselskap i Agder politidistrikt, Sør-Vest politidistrikt og Vest politidistrikt.

  • Tillatelse og bevilling
 6. Doorman AS opplæring.pdf (81 kB)

  Doorman AS - opplæring, er godkjent som vaktselskap i Sør-Vest politidistrikt.

  • Tillatelse og bevilling
Presenterer side 1 Av 29