Politidirektoratet har det overordnete ansvaret for oppfølgingen og for at læringspunktene blir lagt til grunn for fremtidig læring og utvikling i norsk politi

Politidistriktenes og særorganenes synspunkter og kommentarer til læringspunktene, og hvordan disse kan følges opp i tiden som kommer, er skissert i høringssvarene som ligger vedlagt og kan lastes ned til høyre på siden.

Høring læringspunkt 22. juli

Alle høringssvarene ble opprinnelig publisert på politi.no. I forbindelse med overgangen til nytt nettsted er ikke høringssvarene lenger tilgjengelig på politiet.no. Ta kontakt med Politidirektoratet for innsyn i dokumentene.