Den teknologiske utviklingen har bidratt til at tradisjonell kriminalitet kan utøves mer effektivt. Internett utnyttes i stadig større grad som kriminell markedsplass og kommunikasjonskanal.