Resultata frå rapporten blei presentert på eit Politisjefmøte i februar 2014, og det blei blant anna lagt vekt på at sporsikring og åstadsundersøkingar må gjennomførast i fleire saker.