Dette kommer frem i politiets omverdensanalyse som beskriver sentrale rammefaktorer som påvirker kriminalitetsutviklingen fremover.

Rapportene utgis ca hvert 2. - 3. år.