Samordningsorganet består av fire faste medlemmer, og skal bestå av assisterende politidirektør, assisterende riksadvokat, sjef for Kripos og politimesteren i Oslo. Det er assisterende politidirektør som er leder.

I forbindelse med iverksettelsen av Samordningsorganet 1. juni 2010 opphørte Rådet for samordnet bekjempelse av organisert kriminalitet (ROK).