Denne rapporten er utvalgets svar på direktoratets bestilling. Rapporten er delt inn i fire deler med en oppsummering på slutten av hver del.

Styring av Politihøgskolen