Voldtektssituasjonen i Norge

Siden 2011 har Kripos utarbeidet en årlig rapport om omstendighetene rundt voldtekter i Norge.

Mindreårige anmeldt for voldtekt

Antall voldtektsanmeldelser hvor den anmeldte er mindreårig øker.En betydelig andel av de unge er anmeldt av flere fornærmede.

Voldtekt i den globale byen

I rapportene presenteres en analyse av anmeldelser for voldtekt og forsøk på voldtekt registrert i Oslo politidistrikt.

Intensjonen med analysene er å få større innsikt i kriminalitetsutviklingen på feltet, herunder kunnskap om de kriminelle handlingenes karakter og aktørene de involverer.

Målet med voldtektsundersøkelsene er å bygge opp et materiale over tid og følge både samfunnsutvikling og endring i straffesaksbehandling når det gjelder voldtekt.