Politiets visuell identitet kan defineres som den visuelle utformingen og presentasjonen av politiet. Det er måten politiet fremstår på i bilder, illustrasjoner, layout, design, tekst og farger som til sammen utgjør vår visuelle identitet. Når du bruker retningslinjene på en konsekvent og ryddig måte, sikrer du tydelig kommunikasjon og bidrar til å styrke troverdigheten til et enhetlig politi.

Retningslinjene for alle elementene forenes i profilhåndboken, som er grunnlaget for arbeidet med politiets profil.

 

I politiets profilhåndbok finner du alt du trenger for å ta profilen i bruk, blant annet:

  • Grunnelementer: logo, farger, skrifttyper og designelementer 
  • Maler
  • Retningslinjer
  • Tips, råd og eksempler 

OBS: Det er bare ansatte og politiets leverandører som kan benytte profilen, og designmaterialet skal ikke benyttes i andre sammenhenger enn der politiet selv er avsender (dersom ikke annet er avtalt). Alle som utarbeider visuelle uttrykk for politiet plikter å følge reglene for politiets visuelle identitet. 


Det er Politiets fellestjenester som har ansvaret for å forvalte og videreutvikle politiets profilhåndbok. Dersom du har spørsmål eller trenger tilgang til den, send oss en e-post på profil@politiet.no.

Dersom du har spørsmål om designsystemet eller tjenester på politiet.no, kan du kontakte Team politiet.no / innloggede tjenester på politiet.no@politiet.no.

Illustrasjonsbilde av politiet