Standard

Denne knappen brukes til utlisting til underliggende informasjons-sider. Eventuelt til sider utenfor politiet.no, da erstattes pilen med "ut av siden-ikon".

<a class="call-to-action link--no-underline" href="#">Call to action</a>

Standard With Icon

<a class="call-to-action link--no-underline" href="#">Call to action<span class="call-to-action__icon" role="presentation"></span></a>

Negative

Denne knappen brukes der utlisting/lenke videre til innhold som ønskes å fremheves. Det bør ikke brukes mer enn en maks to i samme kontekst. På lenker til sider utenfor politiet.no erstattes pilen med "ut av siden-ikon".
<a class="call-to-action call-to-action--negative link--no-underline" href="#">Call to action</a>

Button

Brukes der man ønsker å sette i gang en handling. En slik knapp bør stå alene.
<a class="call-to-action call-to-action--button link--no-underline" href="#">Call to action</a>

Inverted

<a class="call-to-action call-to-action--negative link--no-underline" href="#">Call to action</a>

External link

<a class="call-to-action link--no-underline" href="//">Call to action</a>