Bilde som kommer fra kampanje (byrå evt annet) tilpasset retningslinjer for bruk på nettsiden. Bortsett fra logo og tagline bør det ikke være tekst i bildet. Tekstfelt med overskrift og brødtekst. Knapp i nøytral farge (for å kunne stå til kampanjebilder av ulik utforming) som går til kampanjeside.

Dark

Er du utsatt for vold?

Alle har rett til et liv uten frykt for vold. Altfor mange mennesker lever i voldelige forhold i Norge. Er du utsatt for vold, trusler eller tvang? Føler du deg utrygg?

Slik får du hjelp
<section class="pkb-container">
  <section class="campaign campaign--bright">
		<div class="row">
			<div class="xsmall-12 large-7 xlarge-8 column">
				<a href="#" class="campaign__image-link link--no-underline">
          <img src="/globalassets/bilder/benhandler-du-partneren-din-bra-1920x1080.png" alt="To hender som leier hverandre" class="campaign__image" srcset="/globalassets/bilder/benhandler-du-partneren-din-bra-1920x1080.png?w=720 720w, /globalassets/bilder/benhandler-du-partneren-din-bra-1920x1080.png?w=768 768w, /globalassets/bilder/benhandler-du-partneren-din-bra-1920x1080.png?w=960 960w, /globalassets/bilder/benhandler-du-partneren-din-bra-1920x1080.png?w=1024 1024w, /globalassets/bilder/benhandler-du-partneren-din-bra-1920x1080.png?w=1280 1280w, /globalassets/bilder/benhandler-du-partneren-din-bra-1920x1080.png?w=1440 1440w" sizes="100vw">
          <img src="/globalassets/bilder/logoer/hvor-lite-logo.png" alt="Hvor lite skal du finne deg i?" class="campaign__logo" srcset="/globalassets/bilder/logoer/hvor-lite-logo.png?w=320 320w, /globalassets/bilder/logoer/hvor-lite-logo.png?w=430 430w, /globalassets/bilder/logoer/hvor-lite-logo.png?w=640 640w" sizes="20vw">
        </a>
			</div>
			<div class="xsmall-12 large-5 xlarge-4 column">
				<div class="campaign__text">
					<h2 class="campaign__title">Er du utsatt for vold?</h2>
					<p class="campaign__lead-text">Alle har rett til et liv uten frykt for vold. Altfor mange mennesker lever i voldelige forhold i Norge. Er du utsatt for vold, trusler eller tvang? Føler du deg utrygg?</p>
					<a href="https://www.politiet.no/" class="campaign__call-to-action--dark call-to-action call-to-action--negative link--no-underline">
						Slik får du hjelp
						<span class="call-to-action__icon" role="presentation"></span>
					</a>
				</div>
			</div>
		</div>
	</section>
</section>

Bright

Er du utsatt for vold?

Alle har rett til et liv uten frykt for vold. Altfor mange mennesker lever i voldelige forhold i Norge. Er du utsatt for vold, trusler eller tvang? Føler du deg utrygg?

Slik får du hjelp
<section class="campaign campaign--bright">
	<div class="row">
		<div class="xsmall-12 large-7 xlarge-8 column">
			<a href="#" class="campaign__image-link link--no-underline">
        <img src="/globalassets/bilder/benhandler-du-partneren-din-bra-1920x1080.png" alt="To hender som leier hverandre" class="campaign__image" srcset="/globalassets/bilder/benhandler-du-partneren-din-bra-1920x1080.png?w=720 720w, /globalassets/bilder/benhandler-du-partneren-din-bra-1920x1080.png?w=768 768w, /globalassets/bilder/benhandler-du-partneren-din-bra-1920x1080.png?w=960 960w, /globalassets/bilder/benhandler-du-partneren-din-bra-1920x1080.png?w=1024 1024w, /globalassets/bilder/benhandler-du-partneren-din-bra-1920x1080.png?w=1280 1280w, /globalassets/bilder/benhandler-du-partneren-din-bra-1920x1080.png?w=1440 1440w" sizes="100vw">
        <img src="/globalassets/bilder/logoer/hvor-lite-logo.png" alt="Hvor lite skal du finne deg i?" class="campaign__logo" srcset="/globalassets/bilder/logoer/hvor-lite-logo.png?w=320 320w, /globalassets/bilder/logoer/hvor-lite-logo.png?w=430 430w, /globalassets/bilder/logoer/hvor-lite-logo.png?w=640 640w" sizes="20vw">
      </a>
		</div>
		<div class="xsmall-12 large-5 xlarge-4 column">
			<div class="campaign__text">
				<h2 class="campaign__title">Er du utsatt for vold?</h2>
				<p class="campaign__lead-text">Alle har rett til et liv uten frykt for vold. Altfor mange mennesker lever i voldelige forhold i Norge. Er du utsatt for vold, trusler eller tvang? Føler du deg utrygg?</p>
				<a href="https://www.politiet.no/" class="campaign__call-to-action--dark call-to-action call-to-action--negative link--no-underline">
					Slik får du hjelp
					<span class="call-to-action__icon" role="presentation"></span>
				</a>
			</div>
		</div>
	</div>
</section>