Contact points

For at brukeren raskt skal kunne kontakte politiet eller finne aktuelt politikontor ligger denne blokken godt synlig under toppfelt på forsiden og i footer på alle sider. Telefonnumrene er klikkbare.

<ul class="contact-points contact-points--positive">
	<li class="contact-points__item">
		<a class="contact-points__link contact-points__link--positive link--no-underline" href="tel:02800"><span class="contact-points__link-underline"><span class="contact-points__label">Ring politiet:</span> 02800</span></a>
	</li>
	<li class="contact-points__item">
		<a class="contact-points__link contact-points__link--positive link--no-underline" href="tel:112"><span class="contact-points__link-underline"><span class="contact-points__label">Nødnummer:</span> 112</span></a>
	</li>
	<li class="contact-points__item">
		<a class="contact-points__link contact-points__link--positive link--no-underline" href="/testing/finn-ditt-politi/"><span class="contact-points__link-underline contact-points__link-underline--spaced">Finn ditt politi</span><span class="contact-points__arrow contact-points__arrow--negative" role="presentation"></span></a>
	</li>
</ul>