Samme visning som krisemelding med lav kritikalitet, men med grå bakgrunn. Skal brukes ved større begivenheter, men ikke ved kriser.

Én begivenhet

Politiet informerer

Hendelse A

Dette er en liten ingress om denne krisen. Den er litt lang, sånn for testingens skyld. Vi tar med litt mer også, for å være helt sikre.

<section class="event event--small event--info">
	<div class="row event__content-row">
		<div class="shrink column event__label-column">
			<span class="event__label event__label--inline">
				<span class="event__sonar"></span>
				Politiet informerer
			</span>
		</div>
		<div class="column event__content-column">
			<div class="row">
				<div class="column event__content-column">
					<div class="event__content">
						<h2 class="event__title">Hendelse A</h2>
						<p class="event__summary">Dette er en liten ingress om denne krisen. Den er litt lang, sånn for testingens skyld. Vi tar med litt mer også, for å være helt sikre.</p>
					</div>
				</div>
				<div class="shrink column event__read-more-column">
					<a class="event__read-more link--no-underline" href="#">
						<span class="event__read-more-text">Få mer oversikt</span>
						<span class="event__read-more-icon" role="presentation"></span>
					</a>
				</div>
			</div>
		</div>
	</div>
</section>

Flere begivenheter

Politiet informerer

Krise 1 - Hendelse A

Dette er en liten ingress om denne krisen. Den er litt lang, sånn for testingens skyld. Vi tar med litt mer også, for å være helt sikre.

Krise 2 - Hendelse B

Dette er en liten ingress om denne krisen. Den er litt lang, sånn for testingens skyld. Vi tar med litt mer også, for å være helt sikre.

<section class="event event--small event--info">
	<div class="row event__content-row">
		<div class="shrink column event__label-column">
			<span class="event__label event__label--inline">
				<span class="event__sonar"></span>
				Politiet informerer
			</span>
		</div>
		<div class="column event__content-column">
			<div class="row">
				<div class="column event__content-column">
					<div class="event__content">
						<h2 class="event__title">Krise 1 - Hendelse A</h2>
						<p class="event__summary">Dette er en liten ingress om denne krisen. Den er litt lang, sånn for testingens skyld. Vi tar med litt mer også, for å være helt sikre.</p>
					</div>
				</div>
				<div class="shrink column event__read-more-column">
					<a class="event__read-more link--no-underline" href="#">
						<span class="event__read-more-text">Få mer oversikt</span>
						<span class="event__read-more-icon" role="presentation"></span>
					</a>
				</div>
			</div>
		</div>
	</div>
	<div class="row event__content-row">
		<div class="shrink column event__label-column">
			<span class="event__label event__label--inline event__label--hidden" aria-hidden="true">
				<span class="event__sonar"></span>
				Politiet informerer
			</span>
		</div>
		<div class="column event__content-column">
			<div class="row">
				<div class="column event__content-column">
					<div class="event__content">
						<h2 class="event__title">Krise 2 - Hendelse B</h2>
						<p class="event__summary">Dette er en liten ingress om denne krisen. Den er litt lang, sånn for testingens skyld. Vi tar med litt mer også, for å være helt sikre.</p>
					</div>
				</div>
				<div class="shrink column event__read-more-column">
					<a class="event__read-more link--no-underline" href="#">
						<span class="event__read-more-text">Få mer oversikt</span>
						<span class="event__read-more-icon" role="presentation"></span>
					</a>
				</div>
			</div>
		</div>
	</div>
</section>