Mindre felt i toppen av siden. Tittel, tekst og lenke for å kunne lese mer om saken.
Samme visning på forside og undersider.
Redaktørene skal kunne selv velge om det er en krise med høy eller lav kritikalitet, og skal kunne velge om krisemeldingen skal vises på undersider eller ikke.

Én krise, én hendelse

Politiet informerer

Hendelse A

Dette er en liten ingress om denne krisen. Den er litt lang, sånn for testingens skyld. Vi tar med litt mer også, for å være helt sikre.

<section class="event event--small">
	<div class="row event__content-row">
		<div class="shrink column event__label-column">
			<span class="event__label event__label--inline">
				<span class="event__sonar"></span>
				Politiet informerer
			</span>
		</div>
		<div class="column event__content-column">
			<div class="row">
				<div class="column event__content-column">
					<div class="event__content">
						<h2 class="event__title">Hendelse A</h2>
						<p class="event__summary">Dette er en liten ingress om denne krisen. Den er litt lang, sånn for testingens skyld. Vi tar med litt mer også, for å være helt sikre.</p>
					</div>
				</div>
				<div class="shrink column event__read-more-column">
					<a class="event__read-more link--no-underline" href="#">
						<span class="event__read-more-text">Få mer oversikt</span>
						<span class="event__read-more-icon" role="presentation"></span>
					</a>
				</div>
			</div>
		</div>
	</div>
</section>

Flere kriser

Politiet informerer

Krise 1 - Hendelse A

Dette er en liten ingress om denne krisen. Den er litt lang, sånn for testingens skyld. Vi tar med litt mer også, for å være helt sikre.

Krise 2 - Hendelse B

Dette er en liten ingress om denne krisen. Den er litt lang, sånn for testingens skyld. Vi tar med litt mer også, for å være helt sikre.

<section class="event event--small">
	<div class="row event__content-row">
		<div class="shrink column event__label-column">
			<span class="event__label event__label--inline">
				<span class="event__sonar"></span>
				Politiet informerer
			</span>
		</div>
		<div class="column event__content-column">
			<div class="row">
				<div class="column event__content-column">
					<div class="event__content">
						<h2 class="event__title">Krise 1 - Hendelse A</h2>
						<p class="event__summary">Dette er en liten ingress om denne krisen. Den er litt lang, sånn for testingens skyld. Vi tar med litt mer også, for å være helt sikre.</p>
					</div>
				</div>
				<div class="shrink column event__read-more-column">
					<a class="event__read-more link--no-underline" href="#">
						<span class="event__read-more-text">Få mer oversikt</span>
						<span class="event__read-more-icon" role="presentation"></span>
					</a>
				</div>
			</div>
		</div>
	</div>
	<div class="row event__content-row">
		<div class="shrink column event__label-column">
			<span class="event__label event__label--inline event__label--hidden" aria-hidden="true">
				<span class="event__sonar"></span>
				Politiet informerer
			</span>
		</div>
		<div class="column event__content-column">
			<div class="row">
				<div class="column event__content-column">
					<div class="event__content">
						<h2 class="event__title">Krise 2 - Hendelse B</h2>
						<p class="event__summary">Dette er en liten ingress om denne krisen. Den er litt lang, sånn for testingens skyld. Vi tar med litt mer også, for å være helt sikre.</p>
					</div>
				</div>
				<div class="shrink column event__read-more-column">
					<a class="event__read-more link--no-underline" href="#">
						<span class="event__read-more-text">Få mer oversikt</span>
						<span class="event__read-more-icon" role="presentation"></span>
					</a>
				</div>
			</div>
		</div>
	</div>
</section>

Flere hendelser

Politiet informerer

Krise 1

Hendelse A

Dette er en liten ingress om denne krisen. Den er litt lang, sånn for testingens skyld. Vi tar med litt mer også, for å være helt sikre.

Hendelse B

Dette er en liten ingress om denne krisen. Den er litt lang, sånn for testingens skyld. Vi tar med litt mer også, for å være helt sikre.

<section class="event event--small">
	<div class="row event__content-row">
		<div class="shrink column event__label-column">
			<span class="event__label event__label--inline">
				<span class="event__sonar"></span>
				Politiet informerer
			</span>
		</div>
		<div class="column event__content-column">
			<div class="event__constrained">
				<h2 class="event__title">Krise 1</h2>
				<div class="row event__incident-row">
					<div class="column event__content-column">
						<div class="event__content">
							<h2 class="event__title">Hendelse A</h2>
							<p class="event__summary">Dette er en liten ingress om denne krisen. Den er litt lang, sånn for testingens skyld. Vi tar med litt mer også, for å være helt sikre.</p>
						</div>
					</div>
					<div class="shrink column event__read-more-column">
						<a class="event__read-more link--no-underline" href="#">
							<span class="event__read-more-text">Få mer oversikt</span>
							<span class="event__read-more-icon" role="presentation"></span>
						</a>
					</div>
				</div>
				<div class="row event__incident-row">
					<div class="column event__content-column">
						<div class="event__content">
							<h2 class="event__title">Hendelse B</h2>
							<p class="event__summary">Dette er en liten ingress om denne krisen. Den er litt lang, sånn for testingens skyld. Vi tar med litt mer også, for å være helt sikre.</p>
						</div>
					</div>
					<div class="shrink column event__read-more-column">
						<a class="event__read-more link--no-underline" href="#">
							<span class="event__read-more-text">Få mer oversikt</span>
							<span class="event__read-more-icon" role="presentation"></span>
						</a>
					</div>
				</div>
			</div>
		</div>
	</div>
</section>