Når det er stor krise så kan denne ha 2 ulike visninger.

Forsiden: Krisefelt tar nokså stor plass i toppen. Feltet har tittel, ingress, og lenke til underside for å få mer oversikt. Mulighet for å legge inn 1-3 bokser med viktige telefonnumre eller lenke til mer informasjon. Lenkene på informasjonsboksene tar deg til en underside. Telefonnumre er klikkbare som ellers i løsningen.
Hvis det er flere kriser utgår boksene slik at felt med tittel, ingress og lenke fungerer som utlisting for hver krise.

Undersider: Vises som lav kritikalitet

Én krise, én hendelse

Politiet informerer

Hendelse A

Dette er en liten ingress om denne krisen. Den er litt lang, sånn for testingens skyld. Vi tar med litt mer også, for å være helt sikre. Få mer oversikt

<section class="event">
	<div class="row event__content-row">
		<div class="shrink column event__label-column">
			<span class="event__label event__label--inline">
				<span class="event__sonar"></span>
				Politiet informerer
			</span>
		</div>
		<div class="column event__content-column">
			<div class="row">
				<div class="column event__content-column">
					<div class="event__content">
						<h2 class="event__title">Hendelse A</h2>
						<p class="event__summary">
							<span class="event__summary-text">Dette er en liten ingress om denne krisen. Den er litt lang, sånn for testingens skyld. Vi tar med litt mer også, for å være helt sikre.</span>
							<a class="event__read-more link--no-underline" href="#">
								<span class="event__read-more-text">Få mer oversikt</span>
								<span class="event__read-more-icon" role="presentation"></span>
							</a>
						</p>
					</div>
				</div>
			</div>
		</div>
	</div>
	<ul class="row large-up-3 medium-up-1 small-up-1 list--reset-style-type action-entry action-entry--event">
		<li class="column action-entry__item">
			<a href="tel:02500" class="action-entry__link link--no-underline">
				<h2 class="h5 action-entry__label">Tittel</h2>
				<p class="h2 action-entry__title">02500</p>
			</a>
		</li>
		<li class="column action-entry__item action-entry__item--link">
			<a href="/nyheter-og-presse/" class="action-entry__link link--no-underline">
				<h2 class="h5 action-entry__label">Tittel</h2>
				<p class="h2 action-entry__title">Lenketittel</p>
				<span class="action-entry__read-more-icon" role="presentation"></span>
			</a>
		</li>
		<li class="column action-entry__item action-entry__item--link">
			<a href="#" class="action-entry__link link--no-underline">
				<h2 class="h5 action-entry__label">Ta kontakt</h2>
				<p class="h2 action-entry__title">Pårørendesenter</p>
				<span class="action-entry__read-more-icon" role="presentation"></span>
			</a>
		</li>
	</ul>
</section>

Flere kriser

Politiet informerer

Krise 1 - Hendelse A

Dette er en liten ingress om denne krisen. Den er litt lang, sånn for testingens skyld. Vi tar med litt mer også, for å være helt sikre. Få mer oversikt

Krise 2 - Hendelse A

Dette er en liten ingress om denne krisen. Den er litt lang, sånn for testingens skyld. Vi tar med litt mer også, for å være helt sikre. Få mer oversikt

<section class="event">
	<div class="row event__content-row">
		<div class="shrink column event__label-column">
			<span class="event__label event__label--inline">
				<span class="event__sonar"></span>
				Politiet informerer
			</span>
		</div>
		<div class="column event__content-column">
			<div class="row">
				<div class="column event__content-column">
					<div class="event__content">
						<h2 class="event__title">Krise 1 - Hendelse A</h2>
						<p class="event__summary">
							<span class="event__summary-text">Dette er en liten ingress om denne krisen. Den er litt lang, sånn for testingens skyld. Vi tar med litt mer også, for å være helt sikre.</span>
							<a class="event__read-more link--no-underline" href="#">
								<span class="event__read-more-text">Få mer oversikt</span>
								<span class="event__read-more-icon" role="presentation"></span>
							</a>
						</p>
					</div>
				</div>
			</div>
		</div>
	</div>
	<div class="row event__content-row">
		<div class="column event__content-column">
			<div class="row">
				<div class="column event__content-column">
					<div class="event__content">
						<h2 class="event__title">Krise 2 - Hendelse A</h2>
						<p class="event__summary">
							<span class="event__summary-text">Dette er en liten ingress om denne krisen. Den er litt lang, sånn for testingens skyld. Vi tar med litt mer også, for å være helt sikre.</span>
							<a class="event__read-more link--no-underline" href="#">
								<span class="event__read-more-text">Få mer oversikt</span>
								<span class="event__read-more-icon" role="presentation"></span>
							</a>
						</p>
					</div>
				</div>
			</div>
		</div>
	</div>
</section>

Flere hendelser

Politiet informerer

Krise 1

Hendelse B

Dette er en liten ingress om denne krisen. Den er litt lang, sånn for testingens skyld. Vi tar med litt mer også, for å være helt sikre. Få mer oversikt

Hendelse C

Dette er en liten ingress om denne krisen. Den er litt lang, sånn for testingens skyld. Vi tar med litt mer også, for å være helt sikre. Få mer oversikt

<section class="event">
	<div class="row event__content-row">
		<div class="shrink column event__label-column">
			<span class="event__label event__label--inline">
				<span class="event__sonar"></span>
				The police informs
			</span>
		</div>
		<div class="column event__content-column">
			<div class="event__content">
				<div class="row">
					<div class="column xsmall-12">
						<h2 class="event__title">Krise title</h2>
					</div>
				</div>
				<div class="row">
					<div class="column xsmall-12 medium-6 large-4">
						<h2 class="event__sub-title">Incident title</h2>
						<p class="event__summary">
							<span class="event__summary-text">Summary text</span>
							<a class="event__read-more link--no-underline" href="#">
								<span class="event__read-more-text">Read more</span>
								<span class="event__read-more-icon" role="presentation"></span>
							</a>
						</p>
					</div>
					<div class="column xsmall-12 medium-6 large-4">
						<h2 class="event__sub-title">Incident title</h2>
						<p class="event__summary">
							<span class="event__summary-text">Summary text</span>
							<a class="event__read-more link--no-underline" href="#">
								<span class="event__read-more-text">Read more</span>
								<span class="event__read-more-icon" role="presentation"></span>
							</a>
						</p>
					</div>
				</div>
			</div>
		</div>
	</div>
</section>