Denne blokken brukes til å finne nærmeste tjenestested med gitt tjeneste, innen distriktet stedet eller postnummeret sluttbruker sender inn tilhører.

Default state

 1. Din posisjon
1 resultater er tilgjengelig. Bruk tastatur eller swipe-bevegelser for å navigere.
<section class="find-district-service">
  <form class="autocomplete">
    <div class="autocomplete__inputgroup">
      <div class="autocomplete__container">
      <label class="autocomplete__label" id="autocomplete_label" for="autocomplete__input">LabelText</label>
      <input type="text" class="autocomplete__input" id="autocomplete__input" aria-autocomplete="both" aria-haspopup="true" autocomplete="off" aria-owns="autocomplete__results" aria-labelledby="autocomplete_label" placeholder="Skriv inn sted eller postnummer">
      <ol role="listbox" class="autocomplete__list list--reset-style autocomplete__list--hidden" id="autocomplete__results">
        <li role="option" class="autocomplete__list-item autocomplete__list-item--gps"><a href="javascript:void(0);" tabindex="-1" class="link--no-underline" data-id="Din posisjon">Din posisjon</a></li>
      </ol>
      <span class="autocomplete__live show-for-sr" aria-live="assertive" aria-atomic="true">
        1 resultater er tilgjengelig. Bruk tastatur eller swipe-bevegelser for å navigere.
      </span>
      </div>
      <div class="autocomplete__btngroup">
      <button type="submit" class="btn btn--icon autocomplete__search-btn false" aria-label="Submit button">
        <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="20" height="20" viewBox="0 0 24 24" class="autocomplete__search-icon">
          <g>
            <path d="M2.182 9.024a6.85 6.85 0 0 1 6.842-6.842 6.85 6.85 0 0 1 6.842 6.842 6.85 6.85 0 0 1-6.842 6.843 6.85 6.85 0 0 1-6.842-6.843zM23.767 22.23l-7.644-7.644a8.978 8.978 0 0 0 1.925-5.56 9.024 9.024 0 1 0-9.024 9.024 8.971 8.971 0 0 0 5.555-1.923l7.645 7.645 1.543-1.542z"></path>
          </g>
        </svg>
        <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="20" height="20" viewBox="0 0 37 38" class="autocomplete__process-icon">
          <defs>
            <path id="a" d="M9.744 2.046V.223H.482v1.823h9.262z"></path>
            <path id="c" d="M2.782.77H.955v9.25h1.827V.77z"></path>
          </defs>
          <g fill="none" fill-rule="evenodd">
            <g transform="translate(27.038 17.73)">
            <mask id="b" fill="#fff">
              <use xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="#a"></use>
            </mask>
            <path fill="#E6E9F2" d="M1.394.223a.912.912 0 1 0 0 1.823h7.438a.913.913 0 0 0 .914-.912c0-.503-.41-.91-.914-.91H1.394z" mask="url(#b)"></path>
            </g>
            <path fill="#A1A8B5" d="M.913 17.954a.912.912 0 1 0 0 1.823H8.35a.913.913 0 0 0 .913-.912c0-.503-.41-.91-.913-.91H.913z"></path>
            <path fill="#EAEDF4" d="M27.543 23.09a.912.912 0 1 0-.912 1.58l6.442 3.711a.912.912 0 1 0 .911-1.578l-6.44-3.714z"></path>
            <path fill="#B0B6C2" d="M3.711 9.35a.91.91 0 1 0-.913 1.578L9.24 14.64a.912.912 0 1 0 .914-1.578L3.71 9.35z"></path>
            <path fill="#F1F2F8" d="M24.203 27.093a.913.913 0 0 0-1.582.911l3.72 6.433a.914.914 0 0 0 1.581-.911l-3.719-6.433z"></path>
            <path fill="#BFC4CE" d="M10.443 3.294a.912.912 0 1 0-1.582.912l3.72 6.432a.912.912 0 0 0 1.582-.912l-3.72-6.432z"></path>
            <path fill="#F6F8FC" d="M19.305 28.892a.913.913 0 0 0-1.827 0v7.428a.913.913 0 0 0 1.827 0v-7.428z"></path>
            <g transform="translate(16.524 -.269)">
            <mask id="d" fill="#fff">
              <use xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="#c"></use>
            </mask>
            <path fill="#C8CDD9" d="M2.782 1.68a.912.912 0 0 0-1.827 0v7.427a.913.913 0 0 0 1.827 0V1.681z" mask="url(#d)"></path>
            </g>
            <path fill="#FFF" d="M14.162 28.005a.913.913 0 0 0-1.582-.91l-3.718 6.431a.91.91 0 0 0 .334 1.245.915.915 0 0 0 1.247-.334l3.719-6.432z"></path>
            <path fill="#D1D6E1" d="M27.922 4.206a.912.912 0 1 0-1.582-.912l-3.718 6.432a.913.913 0 0 0 1.58.912l3.72-6.432z"></path>
            <path fill="#959DAE" d="M10.153 24.668a.911.911 0 1 0-.914-1.579L2.8 26.803a.912.912 0 0 0 .913 1.58l6.44-3.715z"></path>
            <path fill="#DCDFE8" d="M33.984 10.928a.912.912 0 0 0-.912-1.578l-6.442 3.712a.911.911 0 1 0 .913 1.58l6.441-3.714z"></path>
          </g>
        </svg>
      </button>
      </div>
    </div>
  </form>
</section>

Result state

Viser resultater for: Majorstuen, Oslo

Pass

StedAvstand i luftlinje

Nødpass

StedAvstand i luftlinje

<section class="find-district-service">
    <form class="autocomplete">
     <div class="autocomplete__inputgroup">
       <div class="autocomplete__container">
        <label class="autocomplete__label" id="autocomplete_label" for="autocomplete__input">LabelText</label>
        <input type="text" class="autocomplete__input" id="autocomplete__input" aria-autocomplete="both" aria-haspopup="true" autocomplete="off" aria-owns="autocomplete__results" aria-labelledby="autocomplete_label" placeholder="" value="Majorstuen, Oslo">
        <ol role="listbox" class="autocomplete__list list--reset-style autocomplete__list--hidden" id="autocomplete__results">
          <li role="option" class="autocomplete__list-item autocomplete__list-item--gps"><a href="javascript:void(0);" tabindex="-1" class="link--no-underline" data-id="Din posisjon">Din posisjon</a></li>
          <li class="autocomplete__list-item" role="option"><a href="javascript:void(0);" class="link--no-underline" data-id="Oslo, Oslo" data-identifier="307915" tabindex="-1">Oslo, Oslo, Oslo (By)</a></li>
          <li class="autocomplete__list-item" role="option"><a href="javascript:void(0);" class="link--no-underline" data-id="Oslo kommune, Oslo" data-identifier="239083" tabindex="-1">Oslo kommune, Oslo, Oslo (Kommune)</a></li>
          <li class="autocomplete__list-item" role="option"><a href="javascript:void(0);" class="link--no-underline" data-id="Oslo fylke, Oslo" data-identifier="509924" tabindex="-1">Oslo fylke, Oslo, Oslo (Fylke)</a></li>
          <li class="autocomplete__list-item" role="option"><a href="javascript:void(0);" class="link--no-underline" data-id="Oslo lufthavn, Gardermoen, Ullensaker" data-identifier="490768" tabindex="-1">Oslo lufthavn, Gardermoen, Ullensaker, Akershus (Flyplass)</a></li>
          <li class="autocomplete__list-item" role="option"><a href="javascript:void(0);" class="link--no-underline" data-id="Oslo lufthavn, Gardermoen, Ullensaker" data-identifier="490768" tabindex="-1">Oslo lufthavn, Gardermoen, Ullensaker, Akershus (Flyplass)</a></li>
        </ol>
        <span class="autocomplete__live show-for-sr" aria-live="assertive" aria-atomic="true">
          6 resultater er tilgjengelig. Bruk tastatur eller swipe-bevegelser for å navigere.
        </span>
       </div>
       <div class="autocomplete__btngroup">
        <button type="submit" class="btn btn--icon autocomplete__search-btn false" aria-label="Submit button">
          <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="20" height="20" viewBox="0 0 24 24" class="autocomplete__search-icon">
           <g>
             <path d="M2.182 9.024a6.85 6.85 0 0 1 6.842-6.842 6.85 6.85 0 0 1 6.842 6.842 6.85 6.85 0 0 1-6.842 6.843 6.85 6.85 0 0 1-6.842-6.843zM23.767 22.23l-7.644-7.644a8.978 8.978 0 0 0 1.925-5.56 9.024 9.024 0 1 0-9.024 9.024 8.971 8.971 0 0 0 5.555-1.923l7.645 7.645 1.543-1.542z"></path>
           </g>
          </svg>
          <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="20" height="20" viewBox="0 0 37 38" class="autocomplete__process-icon">
           <defs>
             <path id="a" d="M9.744 2.046V.223H.482v1.823h9.262z"></path>
             <path id="c" d="M2.782.77H.955v9.25h1.827V.77z"></path>
           </defs>
           <g fill="none" fill-rule="evenodd">
             <g transform="translate(27.038 17.73)">
              <mask id="b" fill="#fff">
                <use xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="#a"></use>
              </mask>
              <path fill="#E6E9F2" d="M1.394.223a.912.912 0 1 0 0 1.823h7.438a.913.913 0 0 0 .914-.912c0-.503-.41-.91-.914-.91H1.394z" mask="url(#b)"></path>
             </g>
             <path fill="#A1A8B5" d="M.913 17.954a.912.912 0 1 0 0 1.823H8.35a.913.913 0 0 0 .913-.912c0-.503-.41-.91-.913-.91H.913z"></path>
             <path fill="#EAEDF4" d="M27.543 23.09a.912.912 0 1 0-.912 1.58l6.442 3.711a.912.912 0 1 0 .911-1.578l-6.44-3.714z"></path>
             <path fill="#B0B6C2" d="M3.711 9.35a.91.91 0 1 0-.913 1.578L9.24 14.64a.912.912 0 1 0 .914-1.578L3.71 9.35z"></path>
             <path fill="#F1F2F8" d="M24.203 27.093a.913.913 0 0 0-1.582.911l3.72 6.433a.914.914 0 0 0 1.581-.911l-3.719-6.433z"></path>
             <path fill="#BFC4CE" d="M10.443 3.294a.912.912 0 1 0-1.582.912l3.72 6.432a.912.912 0 0 0 1.582-.912l-3.72-6.432z"></path>
             <path fill="#F6F8FC" d="M19.305 28.892a.913.913 0 0 0-1.827 0v7.428a.913.913 0 0 0 1.827 0v-7.428z"></path>
             <g transform="translate(16.524 -.269)">
              <mask id="d" fill="#fff">
                <use xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="#c"></use>
              </mask>
              <path fill="#C8CDD9" d="M2.782 1.68a.912.912 0 0 0-1.827 0v7.427a.913.913 0 0 0 1.827 0V1.681z" mask="url(#d)"></path>
             </g>
             <path fill="#FFF" d="M14.162 28.005a.913.913 0 0 0-1.582-.91l-3.718 6.431a.91.91 0 0 0 .334 1.245.915.915 0 0 0 1.247-.334l3.719-6.432z"></path>
             <path fill="#D1D6E1" d="M27.922 4.206a.912.912 0 1 0-1.582-.912l-3.718 6.432a.913.913 0 0 0 1.58.912l3.72-6.432z"></path>
             <path fill="#959DAE" d="M10.153 24.668a.911.911 0 1 0-.914-1.579L2.8 26.803a.912.912 0 0 0 .913 1.58l6.44-3.715z"></path>
             <path fill="#DCDFE8" d="M33.984 10.928a.912.912 0 0 0-.912-1.578l-6.442 3.712a.911.911 0 1 0 .913 1.58l6.441-3.714z"></path>
           </g>
          </svg>
        </button>
       </div>
     </div>
     <h2 class="h5 autocomplete__title">Viser resultater for: <span class="autocomplete__title-adress">Majorstuen, Oslo</span></h2>
    </form>
<div class="find-org-service__results">
  <div class="find-org-service__result">
   <h2 class="h4 find-org-service__heading">Pass</h2>
   <h3 class="list-group__legend">Sted<span class="list-group__label">Avstand i luftlinje</span></h3>
   <dl class="accordion find-org-service__accordion">
     <div>
      <dt class="accordion__heading false"><a href="#" role="button" aria-expanded="false" aria-controls="10cd3-accordion_block_0" class="accordion__button link--no-underline" id="10cd3-accordion-item-0"><span class="accordion__icon accordion__icon--water"></span><span class="accordion__heading-label">4 km</span>Grønland politistasjon</a></dt>
      <dd class="accordion__region false" role="region" id="10cd3-accordion_block_0" aria-labelledby="10cd3-accordion-item-0" aria-hidden="true">
        <section class="notification notification--alert notification--has-icon notification__icon--bell" role="alert">
         <div class="notification__message">
           <h2 class="h5 weight--medium">Avviksmelding</h2>
           <p>Et mindre avvik </p>
         </div>
        </section>
        <h2 class="h4">Kontakt</h2>
        <dl class="structured-info">
         <dt class="structured-info__key">Telefon</dt>
         <dd class="structured-info__value"><a href="tel:22669818">22 66 98 18</a></dd>
         <dt class="structured-info__key">Mobil</dt>
         <dd class="structured-info__value"><a href="tel:46383923">463 83 923</a></dd>
         <dt class="structured-info__key">Besøksadresse</dt>
         <dd class="structured-info__value"><span class="inline-regular-fixed">Politihuset i Oslo, Grønlandsleiret 44, 0190 Oslo</span><a href="http://www.google.com/maps?q=59.910762608706484,10.770099603883914" class="structured-info__link" target="_blank">Vis i kart</a></dd>
         <dt class="structured-info__key">Fakturaadresse</dt>
         <dd class="structured-info__value">PB 8101 Dep., 0032 Oslo </dd>
         <dt class="structured-info__key">E-post</dt>
         <dd class="structured-info__value"><a href="mailto:post.oslo@politiet.no">post.oslo@politiet.no</a></dd>
        </dl>
        <section class="opening-hours">
         <h2 class="h4 opening-hours__headline">Åpningstider</h2>
         <div class="opening-hours__notification">
           <p class="opening-hours__deviation-msg " aria-hidden="false">Dette er sommertid avik </p>
           <p class="opening-hours__deviation-msg opening-hours__deviation-msg--hidden" aria-hidden="true">Drop-in mandag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 08:00. Det er begrenset antall kølapper, og lang ventetid må påberegnes.. </p>
           <p class="opening-hours__public-holiday-msg " aria-hidden="false"></p>
           <p class="opening-hours__public-holiday-msg opening-hours__public-holiday-msg--hidden" aria-hidden="true">Stengt alle helligdager</p>
         </div>
         <ul class="opening-hours__tabs list--reset-style" role="tablist">
           <li class="opening-hours__tab" role="presentation"><button class="opening-hours__tab-btn opening-hours__tab-btn--active" id="13f41-tab0" aria-controls="13f41-panel0" aria-selected="true" tabindex="0" role="tab"><span class="opening-hours__tab-btn-label">Sommertid</span> <span class="opening-hours__tab-btn-date">28.08–31.10</span></button></li>
           <li class="opening-hours__tab" role="presentation"><button class="opening-hours__tab-btn " id="13f41-tab1" aria-controls="13f41-panel1" aria-selected="false" tabindex="-1" role="tab"><span class="opening-hours__tab-btn-label">Vintertid</span> <span class="opening-hours__tab-btn-date">01.11–27.08</span></button></li>
         </ul>
         <div role="tablist">
           <div class="opening-hours__panel " id="13f41-panel0" role="tabpanel" aria-labelledby="13f41-tab0" aria-hidden="false">
            <table class="opening-hours__table">
              <thead class="opening-hours__table-thead">
               <tr class="opening-hours__table-tr">
                 <th class="opening-hours__table-th" scope="row">
                  <svg class="opening-hours__calendar-icon" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="20" height="20" viewBox="0 0 20 20">
                    <path fill="#000" fill-rule="evenodd" d="M18 17a1 1 0 0 1-1 1H3a1 1 0 0 1-1-1V7a1 1 0 0 1 1-1h14a1 1 0 0 1 1 1v10zm0-15V1a1 1 0 0 0-2 0v1h-5V1a1 1 0 0 0-2 0v1H4V1a1 1 0 0 0-2 0v1a2 2 0 0 0-2 2v14a2 2 0 0 0 2 2h16a2 2 0 0 0 2-2V4a2 2 0 0 0-2-2z"></path>
                  </svg>
                 </th>
                 <th class="opening-hours__table-th" scope="row"><span class="opening-hours__table-th-text">Timeavtale</span></th>
                 <th class="opening-hours__table-th" scope="row"><span class="opening-hours__table-th-text">Telefontid</span></th>
                 <th class="opening-hours__table-th" scope="row"><span class="opening-hours__table-th-text">Drop-in</span></th>
                 <th class="opening-hours__table-th" scope="row"><span class="opening-hours__table-th-text">Hente pass</span></th>
               </tr>
              </thead>
              <tbody class="opening-hours__table-tbody">
               <tr class="opening-hours__table-tr">
                 <th class="opening-hours__table-th" scope="col" data-day-label="Mandag"><span class="show-for-sr">Mandag</span><span class="opening-hours__day-label" role="presentation">Ma</span></th>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Timeavtale"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">08:00–13:00</span></span></td>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Telefontid"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">08:00–*</span></span></td>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Drop-in"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">09:00–15:00</span></span></td>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Hente pass"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">09:00–14:00</span></span></td>
               </tr>
               <tr class="opening-hours__table-tr">
                 <th class="opening-hours__table-th" scope="col" data-day-label="Tirsdag"><span class="show-for-sr">Tirsdag</span><span class="opening-hours__day-label" role="presentation">Ti</span></th>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Timeavtale"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">09:00–15:00</span></span></td>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Telefontid"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">08:00–13:00</span></span></td>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Drop-in"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">09:00–14:00</span></span></td>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Hente pass"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">Stengt</span></span></td>
               </tr>
               <tr class="opening-hours__table-tr">
                 <th class="opening-hours__table-th" scope="col" data-day-label="Onsdag"><span class="show-for-sr">Onsdag</span><span class="opening-hours__day-label" role="presentation">On</span></th>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Timeavtale"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">Stengt</span></span></td>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Telefontid"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">09:00–14:00</span></span></td>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Drop-in"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">Stengt</span></span></td>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Hente pass"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">Stengt</span></span></td>
               </tr>
               <tr class="opening-hours__table-tr">
                 <th class="opening-hours__table-th" scope="col" data-day-label="Torsdag"><span class="show-for-sr">Torsdag</span><span class="opening-hours__day-label" role="presentation">To</span></th>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Timeavtale"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">08:00–*</span></span></td>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Telefontid"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">09:00–14:00</span></span></td>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Drop-in"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">Stengt</span></span></td>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Hente pass"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">14:00–16:00</span></span></td>
               </tr>
               <tr class="opening-hours__table-tr">
                 <th class="opening-hours__table-th" scope="col" data-day-label="Fredag"><span class="show-for-sr">Fredag</span><span class="opening-hours__day-label" role="presentation">Fr</span></th>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Timeavtale"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">Stengt</span></span></td>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Telefontid"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">Stengt</span></span></td>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Drop-in"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">Stengt</span></span></td>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Hente pass"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">Stengt</span></span></td>
               </tr>
              </tbody>
            </table>
            <p class="opening-hours__no-closing-hour-msg"></p>
           </div>
         </div>
         <div role="tablist">
           <div class="opening-hours__panel opening-hours__panel--hidden" id="13f41-panel1" role="tabpanel" aria-labelledby="13f41-tab1" aria-hidden="true">
            <table class="opening-hours__table">
              <thead class="opening-hours__table-thead">
               <tr class="opening-hours__table-tr">
                 <th class="opening-hours__table-th" scope="row">
                  <svg class="opening-hours__calendar-icon" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="20" height="20" viewBox="0 0 20 20">
                    <path fill="#000" fill-rule="evenodd" d="M18 17a1 1 0 0 1-1 1H3a1 1 0 0 1-1-1V7a1 1 0 0 1 1-1h14a1 1 0 0 1 1 1v10zm0-15V1a1 1 0 0 0-2 0v1h-5V1a1 1 0 0 0-2 0v1H4V1a1 1 0 0 0-2 0v1a2 2 0 0 0-2 2v14a2 2 0 0 0 2 2h16a2 2 0 0 0 2-2V4a2 2 0 0 0-2-2z"></path>
                  </svg>
                 </th>
                 <th class="opening-hours__table-th" scope="row"><span class="opening-hours__table-th-text">Timeavtale</span></th>
                 <th class="opening-hours__table-th" scope="row"><span class="opening-hours__table-th-text">Telefontid</span></th>
                 <th class="opening-hours__table-th" scope="row"><span class="opening-hours__table-th-text">Drop-in</span></th>
                 <th class="opening-hours__table-th" scope="row"><span class="opening-hours__table-th-text">Hente pass</span></th>
               </tr>
              </thead>
              <tbody class="opening-hours__table-tbody">
               <tr class="opening-hours__table-tr">
                 <th class="opening-hours__table-th" scope="col" data-day-label="Mandag"><span class="show-for-sr">Mandag</span><span class="opening-hours__day-label" role="presentation">Ma</span></th>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Timeavtale"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">08:00–14:00</span></span></td>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Telefontid"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">09:00–14:00</span></span></td>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Drop-in"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">Stengt</span></span></td>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Hente pass"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">08:00–14:00</span></span></td>
               </tr>
               <tr class="opening-hours__table-tr">
                 <th class="opening-hours__table-th" scope="col" data-day-label="Tirsdag"><span class="show-for-sr">Tirsdag</span><span class="opening-hours__day-label" role="presentation">Ti</span></th>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Timeavtale"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">10:00–17:00</span></span></td>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Telefontid"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">10:00–14:00</span></span></td>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Drop-in"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">08:00–14:00</span></span></td>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Hente pass"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">09:00–*</span></span></td>
               </tr>
               <tr class="opening-hours__table-tr">
                 <th class="opening-hours__table-th" scope="col" data-day-label="Onsdag"><span class="show-for-sr">Onsdag</span><span class="opening-hours__day-label" role="presentation">On</span></th>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Timeavtale"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">08:00–14:00</span></span></td>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Telefontid"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">09:00–14:00</span></span></td>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Drop-in"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">Stengt</span></span></td>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Hente pass"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">Stengt</span></span></td>
               </tr>
               <tr class="opening-hours__table-tr">
                 <th class="opening-hours__table-th" scope="col" data-day-label="Torsdag"><span class="show-for-sr">Torsdag</span><span class="opening-hours__day-label" role="presentation">To</span></th>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Timeavtale"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">08:00–14:00</span></span></td>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Telefontid"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">09:00–14:00</span></span></td>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Drop-in"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">09:00–14:00</span></span></td>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Hente pass"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">Stengt</span></span></td>
               </tr>
               <tr class="opening-hours__table-tr">
                 <th class="opening-hours__table-th" scope="col" data-day-label="Fredag"><span class="show-for-sr">Fredag</span><span class="opening-hours__day-label" role="presentation">Fr</span></th>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Timeavtale"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">08:00–14:00</span></span></td>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Telefontid"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">09:00–14:00</span></span></td>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Drop-in"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">Stengt</span></span></td>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Hente pass"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">09:00–14:00</span></span></td>
               </tr>
              </tbody>
            </table>
            <p class="opening-hours__no-closing-hour-msg"></p>
           </div>
         </div>
        </section>
        <a href="https://pass.oslo.politi.no/Booking/Booking/Index/pass" class="call-to-action call-to-action--button link--no-underline">Timebestilling</a>
      </dd>
     </div>
     <div>
      <dt class="accordion__heading false"><a href="#" role="button" aria-expanded="false" aria-controls="16ab9-accordion_block_1" class="accordion__button link--no-underline" id="16ab9-accordion-item-1"><span class="accordion__icon accordion__icon--water"></span><span class="accordion__heading-label">18 km</span>Felles utlendings- og forvaltningsenhet (Lillestrøm/Skedsmo)</a></dt>
      <dd class="accordion__region false" role="region" id="16ab9-accordion_block_1" aria-labelledby="16ab9-accordion-item-1" aria-hidden="true">
        <section class="notification notification--alert notification--has-icon notification__icon--bell" role="alert">
         <div class="notification__message">
           <h2 class="h5 weight--medium">Avviksmelding</h2>
           <p></p>
         </div>
        </section>
        <h2 class="h4">Kontakt</h2>
        <dl class="structured-info">
         <dt class="structured-info__key">Telefon</dt>
         <dd class="structured-info__value"><a href="tel:63842000">63 84 20 00</a></dd>
         <dt class="structured-info__key">Besøksadresse</dt>
         <dd class="structured-info__value"><span class="inline-regular-fixed">Jonas Lies gate 20, 2000 Lillestrøm </span><a href="http://www.google.com/maps?q=59.9550984,11.0379462" class="structured-info__link" target="_blank">Vis i kart</a></dd>
         <dt class="structured-info__key">Fakturaadresse</dt>
         <dd class="structured-info__value">PB 354, 2001 Lillestrøm </dd>
         <dt class="structured-info__key">E-post</dt>
         <dd class="structured-info__value"><a href="mailto:post.ost@politiet.no">post.ost@politiet.no</a></dd>
        </dl>
        <section class="opening-hours">
         <h2 class="h4 opening-hours__headline">Åpningstider</h2>
         <div class="opening-hours__notification">
           <p class="opening-hours__deviation-msg " aria-hidden="false"></p>
           <p class="opening-hours__public-holiday-msg " aria-hidden="false"></p>
         </div>
         <ul class="opening-hours__tabs opening-hours__tabs--hidden list--reset-style" role="tablist">
           <li class="opening-hours__tab" role="presentation"><button class="opening-hours__tab-btn opening-hours__tab-btn--active" id="1b239-tab0" aria-controls="1b239-panel0" aria-selected="true" tabindex="0" role="tab"><span class="opening-hours__tab-btn-label">Vintertid</span> <span class="opening-hours__tab-btn-date">01.01–31.12</span></button></li>
         </ul>
         <div role="tablist">
           <div class="opening-hours__panel " id="1b239-panel0" role="tabpanel" aria-labelledby="1b239-tab0" aria-hidden="false">
            <table class="opening-hours__table">
              <thead class="opening-hours__table-thead">
               <tr class="opening-hours__table-tr">
                 <th class="opening-hours__table-th" scope="row">
                  <svg class="opening-hours__calendar-icon" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="20" height="20" viewBox="0 0 20 20">
                    <path fill="#000" fill-rule="evenodd" d="M18 17a1 1 0 0 1-1 1H3a1 1 0 0 1-1-1V7a1 1 0 0 1 1-1h14a1 1 0 0 1 1 1v10zm0-15V1a1 1 0 0 0-2 0v1h-5V1a1 1 0 0 0-2 0v1H4V1a1 1 0 0 0-2 0v1a2 2 0 0 0-2 2v14a2 2 0 0 0 2 2h16a2 2 0 0 0 2-2V4a2 2 0 0 0-2-2z"></path>
                  </svg>
                 </th>
                 <th class="opening-hours__table-th" scope="row"><span class="opening-hours__table-th-text">Timeavtale</span></th>
               </tr>
              </thead>
              <tbody class="opening-hours__table-tbody">
               <tr class="opening-hours__table-tr">
                 <th class="opening-hours__table-th" scope="col" data-day-label="Mandag"><span class="show-for-sr">Mandag</span><span class="opening-hours__day-label" role="presentation">Ma</span></th>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Timeavtale"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">08:30–15:00</span></span></td>
               </tr>
               <tr class="opening-hours__table-tr">
                 <th class="opening-hours__table-th" scope="col" data-day-label="Tirsdag"><span class="show-for-sr">Tirsdag</span><span class="opening-hours__day-label" role="presentation">Ti</span></th>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Timeavtale"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">08:30–15:00</span></span></td>
               </tr>
               <tr class="opening-hours__table-tr">
                 <th class="opening-hours__table-th" scope="col" data-day-label="Onsdag"><span class="show-for-sr">Onsdag</span><span class="opening-hours__day-label" role="presentation">On</span></th>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Timeavtale"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">08:30–15:00</span></span></td>
               </tr>
               <tr class="opening-hours__table-tr">
                 <th class="opening-hours__table-th" scope="col" data-day-label="Torsdag"><span class="show-for-sr">Torsdag</span><span class="opening-hours__day-label" role="presentation">To</span></th>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Timeavtale"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">08:30–15:00</span></span></td>
               </tr>
               <tr class="opening-hours__table-tr">
                 <th class="opening-hours__table-th" scope="col" data-day-label="Fredag"><span class="show-for-sr">Fredag</span><span class="opening-hours__day-label" role="presentation">Fr</span></th>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Timeavtale"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">08:30–15:00</span></span></td>
               </tr>
              </tbody>
            </table>
            <p class="opening-hours__no-closing-hour-msg"></p>
           </div>
         </div>
        </section>
      </dd>
     </div>
     <div>
      <dt class="accordion__heading false"><a href="#" role="button" aria-expanded="false" aria-controls="10eba-accordion_block_2" class="accordion__button link--no-underline" id="10eba-accordion-item-2"><span class="accordion__icon accordion__icon--water"></span><span class="accordion__heading-label">25 km</span>Follo politistasjon</a></dt>
      <dd class="accordion__region false" role="region" id="10eba-accordion_block_2" aria-labelledby="10eba-accordion-item-2" aria-hidden="true">
        <section class="notification notification--alert notification--has-icon notification__icon--bell" role="alert">
         <div class="notification__message">
           <h2 class="h5 weight--medium">Avviksmelding</h2>
           <p></p>
         </div>
        </section>
        <h2 class="h4">Kontakt</h2>
        <dl class="structured-info">
         <dt class="structured-info__key">Telefon</dt>
         <dd class="structured-info__value"><a href="tel:64851600">64 85 16 00</a></dd>
         <dt class="structured-info__key">Besøksadresse</dt>
         <dd class="structured-info__value"><span class="inline-regular-fixed">Vestveien 16, 1400 Ski </span><a href="http://www.google.com/maps?q=59.7154789,10.8318181" class="structured-info__link" target="_blank">Vis i kart</a></dd>
         <dt class="structured-info__key">Fakturaadresse</dt>
         <dd class="structured-info__value">PB 3390, 1402 Ski </dd>
         <dt class="structured-info__key">E-post</dt>
         <dd class="structured-info__value"><a href="mailto:post.ost@politiet.no">post.ost@politiet.no</a></dd>
        </dl>
        <section class="opening-hours">
         <h2 class="h4 opening-hours__headline">Åpningstider</h2>
         <div class="opening-hours__notification">
           <p class="opening-hours__deviation-msg " aria-hidden="false"></p>
           <p class="opening-hours__public-holiday-msg " aria-hidden="false"></p>
         </div>
         <ul class="opening-hours__tabs opening-hours__tabs--hidden list--reset-style" role="tablist">
           <li class="opening-hours__tab" role="presentation"><button class="opening-hours__tab-btn opening-hours__tab-btn--active" id="167c0-tab0" aria-controls="167c0-panel0" aria-selected="true" tabindex="0" role="tab"><span class="opening-hours__tab-btn-label">Vintertid</span> <span class="opening-hours__tab-btn-date">01.01–31.12</span></button></li>
         </ul>
         <div role="tablist">
           <div class="opening-hours__panel " id="167c0-panel0" role="tabpanel" aria-labelledby="167c0-tab0" aria-hidden="false">
            <table class="opening-hours__table">
              <thead class="opening-hours__table-thead">
               <tr class="opening-hours__table-tr">
                 <th class="opening-hours__table-th" scope="row">
                  <svg class="opening-hours__calendar-icon" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="20" height="20" viewBox="0 0 20 20">
                    <path fill="#000" fill-rule="evenodd" d="M18 17a1 1 0 0 1-1 1H3a1 1 0 0 1-1-1V7a1 1 0 0 1 1-1h14a1 1 0 0 1 1 1v10zm0-15V1a1 1 0 0 0-2 0v1h-5V1a1 1 0 0 0-2 0v1H4V1a1 1 0 0 0-2 0v1a2 2 0 0 0-2 2v14a2 2 0 0 0 2 2h16a2 2 0 0 0 2-2V4a2 2 0 0 0-2-2z"></path>
                  </svg>
                 </th>
                 <th class="opening-hours__table-th" scope="row"><span class="opening-hours__table-th-text">Timeavtale</span></th>
               </tr>
              </thead>
              <tbody class="opening-hours__table-tbody">
               <tr class="opening-hours__table-tr">
                 <th class="opening-hours__table-th" scope="col" data-day-label="Mandag"><span class="show-for-sr">Mandag</span><span class="opening-hours__day-label" role="presentation">Ma</span></th>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Timeavtale"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">08:00–15:00</span></span></td>
               </tr>
               <tr class="opening-hours__table-tr">
                 <th class="opening-hours__table-th" scope="col" data-day-label="Tirsdag"><span class="show-for-sr">Tirsdag</span><span class="opening-hours__day-label" role="presentation">Ti</span></th>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Timeavtale"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">08:00–15:00</span></span></td>
               </tr>
               <tr class="opening-hours__table-tr">
                 <th class="opening-hours__table-th" scope="col" data-day-label="Onsdag"><span class="show-for-sr">Onsdag</span><span class="opening-hours__day-label" role="presentation">On</span></th>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Timeavtale"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">08:00–14:00</span></span></td>
               </tr>
               <tr class="opening-hours__table-tr">
                 <th class="opening-hours__table-th" scope="col" data-day-label="Torsdag"><span class="show-for-sr">Torsdag</span><span class="opening-hours__day-label" role="presentation">To</span></th>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Timeavtale"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">08:00–15:00</span></span></td>
               </tr>
               <tr class="opening-hours__table-tr">
                 <th class="opening-hours__table-th" scope="col" data-day-label="Fredag"><span class="show-for-sr">Fredag</span><span class="opening-hours__day-label" role="presentation">Fr</span></th>
                 <td class="opening-hours__table-td" data-category-label="Timeavtale"><span class="opening-hours__time"><span class="opening-hours__time-span">08:00–15:00</span></span></td>
               </tr>
              </tbody>
            </table>
            <p class="opening-hours__no-closing-hour-msg"></p>
           </div>
         </div>
        </section>
      </dd>
     </div>
   </dl>
  </div>
  <div class="find-org-service__result">
   <h2 class="h4 find-org-service__heading">Nødpass</h2>
   <h3 class="list-group__legend">Sted<span class="list-group__label">Avstand i luftlinje</span></h3>
   <dl class="accordion find-org-service__accordion">
     <div>
      <dt class="accordion__heading false"><a href="#" role="button" aria-expanded="false" aria-controls="116ad-accordion_block_0" class="accordion__button link--no-underline" id="116ad-accordion-item-0"><span class="accordion__icon accordion__icon--water"></span><span class="accordion__heading-label">1 km</span>Majorstua politistasjon</a></dt>
      <dd class="accordion__region false" role="region" id="116ad-accordion_block_0" aria-labelledby="116ad-accordion-item-0" aria-hidden="true">
        <section class="notification notification--alert notification--has-icon notification__icon--bell" role="alert">
         <div class="notification__message">
           <h2 class="h5 weight--medium">Avviksmelding</h2>
           <p></p>
         </div>
        </section>
        <h2 class="h4">Kontakt</h2>
        <dl class="structured-info">
         <dt class="structured-info__key">Telefon</dt>
         <dd class="structured-info__value"><a href="tel:12345678">12345678</a></dd>
         <dt class="structured-info__key">E-post</dt>
         <dd class="structured-info__value"><a href="mailto:nodpass@politiet.no">nodpass@politiet.no</a></dd>
        </dl>
      </dd>
     </div>
     <div>
      <dt class="accordion__heading false"><a href="#" role="button" aria-expanded="false" aria-controls="1482c-accordion_block_1" class="accordion__button link--no-underline" id="1482c-accordion-item-1"><span class="accordion__icon accordion__icon--water"></span><span class="accordion__heading-label">35 km</span>Ullensaker lensmannskontor</a></dt>
      <dd class="accordion__region false" role="region" id="1482c-accordion_block_1" aria-labelledby="1482c-accordion-item-1" aria-hidden="true">
        <section class="notification notification--alert notification--has-icon notification__icon--bell" role="alert">
         <div class="notification__message">
           <h2 class="h5 weight--medium">Avviksmelding</h2>
           <p></p>
         </div>
        </section>
        <h2 class="h4">Kontakt</h2>
        <dl class="structured-info">
         <dt class="structured-info__key">Besøksadresse</dt>
         <dd class="structured-info__value"><span class="inline-regular-fixed">Rådhusvegen 4, 2050 Jessheim</span><a href="http://www.google.com/maps?q=60.1443353,11.1732894" class="structured-info__link" target="_blank">Vis i kart</a></dd>
         <dt class="structured-info__key">Fakturaadresse</dt>
         <dd class="structured-info__value">PB 651, 2602 Jessheim </dd>
        </dl>
      </dd>
     </div>
   </dl>
  </div>
</div>  
</section>