Brukeren får hjelp til å velge hvordan han skal anmelde:
1. Hvis han oppfyller visse kriterier for å anmelde på nett - vises han videre til anmeldelsesskjemaene
2. Hvis han ikke tilfredsstiller kriteriene - vises han videre til informasjon om han må møte opp hos politiet.
Veilederen skal sikre at politiet får riktig informasjon, og at brukeren velger riktig prosess for å anmelde.

Initial state

 1. Endre svar

  Jeg anmelder som

Finn ditt nærmeste politikontor

 1. Din posisjon
1 resultater er tilgjengelig. Bruk tastatur eller swipe-bevegelser for å navigere.
<section class="form-guide">
  <form class="form-guide__form row">
    <ol class="form-guide__list xsmall-12 medium-7 column">
      <li class="form-guide__list-item" aria-hidden="false" aria-live="polite">
      <a href="javascript:void(0)" class="form-guide__change-link form-guide__hidden">Endre svar</a>
      <h2 class="h4">Jeg anmelder som</h2>
      <div class="form-guide__input-group">
        <label class="form__label form-section__input-group-item">
          <input class="form__radio" id="private-domestic" name="1" type="radio" value="1" checked="" data-next="1">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Norsk statsborger</span>
        </label>
        <label class="form__label form-section__input-group-item">
          <input class="form__radio" id="private-foreign" name="1" type="radio" value="0" data-next="-1">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Privatperson, utenlandsk statsborger eller folkeregistrert adress i utlandet</span>
        </label>
        <label class="form__label form-section__input-group-item">
          <input class="form__radio" id="private-underage" name="1" type="radio" value="0" data-next="-1">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Privatperson, under 18 år</span>
        </label>
        <label class="form__label form-section__input-group-item">
          <input class="form__radio" id="company-org" name="1" type="radio" value="0" data-next="-1">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Bedrift, borettslag, organisasjon</span>
        </label>
      </div>
      </li>
      <li class="form-guide__list-item form-guide__hidden" aria-hidden="true" aria-live="polite">
      <a href="javascript:void(0)" class="form-guide__change-link form-guide__hidden">Endre svar</a>
      <h2 class="h4">Om gjerningsmannen</h2>
      <div class="form-guide__input-group">
        <label class="form__label form-section__input-group-item">
          <input class="form__radio" id="offender-no-desc" name="2" type="radio" value="1" data-next="2" checked="">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Jeg kan ikke beskrive gjerningspersonen</span>
        </label>
        <label class="form__label form-section__input-group-item">
          <input class="form__radio" id="offender-desc" name="2" type="radio" value="0" data-next="-1">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Jeg kan beskrive gjerningspersonen</span>
        </label>
      </div>
      </li>
      <li class="form-guide__list-item form-guide__hidden" aria-hidden="true" aria-live="polite">
      <a href="javascript:void(0)" class="form-guide__change-link form-guide__hidden">Endre svar</a>
      <h2 class="h4">Jeg vil anmelde</h2>
      <div class="form-guide__input-group">
        <label class="form__label form-section__input-group-item">
          <input class="form__radio" id="bike" data-id="bike" name="3" type="radio" value="2" data-next="3" checked="">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Tyveri av sykkel (låst og ikke låst) på offentlig sted</span>
        </label>
        <label class="form__label form-section__input-group-item">
          <input class="form__radio" id="phone" data-id="phone" name="3" type="radio" value="3" data-next="4">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Tyveri av kun mobiltelefon på offentlig sted</span>
        </label>
        <label class="form__label form-section__input-group-item">
          <input class="form__radio" id="theft" data-id="theft" name="3" type="radio" value="4" data-next="4">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Tyveri av flere gjenstander som veske, lommebok, mobiltelefon på offentlig sted</span>
        </label>
        <label class="form__label form-section__input-group-item">
          <input class="form__radio" id="damage" data-id="damage" name="3" type="radio" value="1" data-next="0">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Skadeverk, hærverk, tagging på privat eiendom eller bil</span>
        </label>
        <label class="form__label form-section__input-group-item">
          <input class="form__radio" id="violence-threat" name="3" type="radio" value="0" data-next="-1">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Vold eller trusler</span>
        </label>
        <label class="form__label form-section__input-group-item">
          <input class="form__radio" id="burglary" name="3" type="radio" value="0" data-next="-1">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Innbrudd eller tyveri fra bolig, bod, hytte eller bil</span>
        </label>
      </div>
      </li>
      <li class="form-guide__list-item form-guide__hidden" aria-hidden="true" aria-live="polite">
      <a href="javascript:void(0)" class="form-guide__change-link form-guide__hidden">Endre svar</a>
      <h2 class="h4">Var sykkelen innenfor låst dør eller port da den ble stjålet?</h2>
      <div class="form-guide__input-group">
        <label class="form__label form-section__input-group-item">
          <input class="form__radio" id="wasbikeinsidelockeddoor-yes" name="4" type="radio" value="0" data-next="-1">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Ja</span>
        </label>
        <label class="form__label form-section__input-group-item">
          <input class="form__radio" id="wasbikeinsidelockeddoor-no" name="4" type="radio" value="-1" data-next="0" checked="">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Nei</span>
        </label>
      </div>
      </li>
      <li class="form-guide__list-item form-guide__hidden" aria-hidden="true" aria-live="polite">
      <a href="javascript:void(0)" class="form-guide__change-link form-guide__hidden">Endre svar</a>
      <h2 class="h4">Ble det brukt vold eller trussel?</h2>
      <div class="form-guide__input-group">
        <label class="form__label form-section__input-group-item">
          <input class="form__radio" id="wasthereviolence-yes" name="5" type="radio" value="0" data-next="-1">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Ja</span>
        </label>
        <label class="form__label form-section__input-group-item">
          <input class="form__radio" id="wasthereviolence-no" name="5" type="radio" value="-1" data-next="0" checked="">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Nei</span>
        </label>
      </div>
      </li>
    </ol>
    <ul class="form-guide__response xsmall-12 medium-7 column form-guide__hidden" aria-hidden="true" aria-live="polite">
      <li class="form-guide__response-item form-guide__hidden" aria-hidden="true" data-id="0">Du må møte opp på din nærmeste politistasjon for å anmelde denne saken</li>
      <li class="form-guide__response-item form-guide__hidden" aria-hidden="true" data-id="1">Du skal anmelde din sak som simpelt skadeverk på eiendom og bil. Fyll ut skjema.</li>
      <li class="form-guide__response-item form-guide__hidden" aria-hidden="true" data-id="2">Du skal anmelde din sak som tyveri av sykkel (låst og ikke låst) på offentlig sted. Fyll ut skjema.</li>
      <li class="form-guide__response-item form-guide__hidden" aria-hidden="true" data-id="3">Du skal anmelde din sak som tyveri av kun mobiltelefon på offentlig sted. Fyll ut skjema.</li>
      <li class="form-guide__response-item form-guide__hidden" aria-hidden="true" data-id="4">Du skal anmelde din sak som tyveri av flere gjenstander som veske, lommebok, mobiltelefon på offentlig sted. Fyll ut skjema.</li>
    </ul>
    <div class="xsmall-12 medium-7 column form-guide__button-group">
      <button class="form-guide__next-btn btn btn--subtle">Neste</button>
    </div>
  </form>

  <!-- Find org. unit block -->

</section>

Completed - form state

 1. Endre svar

  Jeg anmelder som

 2. Endre svar

  Om gjerningsmannen

 3. Endre svar

  Jeg vil anmelde

 4. Endre svar

  Var sykkelen innenfor låst dør eller port da den ble stjålet?

 • Du skal anmelde din sak som tyveri av sykkel (låst og ikke låst) på offentlig sted. Fyll ut skjema.

Finn ditt nærmeste politikontor

 1. Din posisjon
1 resultater er tilgjengelig. Bruk tastatur eller swipe-bevegelser for å navigere.
<section class="form-guide">
  <form class="form-guide__form row">
    <ol class="form-guide__list xsmall-12 medium-7 column">
      <li class="form-guide__list-item form-guide__list-item--inactive" aria-hidden="false" aria-live="polite">
      <a href="javascript:void(0)" class="form-guide__change-link">Endre svar</a>
      <h2 class="h4">Jeg anmelder som</h2>
      <div class="form-guide__input-group">
        <label class="form__label form-section__input-group-item">
          <input class="form__radio form__item--hidden" id="private-domestic" name="1" type="radio" value="1" checked="" data-next="1" aria-hidden="true">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Norsk statsborger</span>
        </label>
        <label class="form__label form-section__input-group-item form-guide__hidden" aria-hidden="true">
          <input class="form__radio" id="private-foreign" name="1" type="radio" value="0" data-next="-1">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Privatperson, utenlandsk statsborger eller folkeregistrert adress i utlandet</span>
        </label>
        <label class="form__label form-section__input-group-item form-guide__hidden" aria-hidden="true">
          <input class="form__radio" id="private-underage" name="1" type="radio" value="0" data-next="-1">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Privatperson, under 18 år</span>
        </label>
        <label class="form__label form-section__input-group-item form-guide__hidden" aria-hidden="true">
          <input class="form__radio" id="company-org" name="1" type="radio" value="0" data-next="-1">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Bedrift, borettslag, organisasjon</span>
        </label>
      </div>
      </li>
      <li class="form-guide__list-item form-guide__list-item--inactive" aria-hidden="false" aria-live="polite">
      <a href="javascript:void(0)" class="form-guide__change-link">Endre svar</a>
      <h2 class="h4">Om gjerningsmannen</h2>
      <div class="form-guide__input-group">
        <label class="form__label form-section__input-group-item">
          <input class="form__radio form__item--hidden" id="offender-no-desc" name="2" type="radio" value="1" data-next="2" checked="" aria-hidden="true">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Jeg kan ikke beskrive gjerningspersonen</span>
        </label>
        <label class="form__label form-section__input-group-item form-guide__hidden" aria-hidden="true">
          <input class="form__radio" id="offender-desc" name="2" type="radio" value="0" data-next="-1">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Jeg kan beskrive gjerningspersonen</span>
        </label>
      </div>
      </li>
      <li class="form-guide__list-item form-guide__list-item--inactive" aria-hidden="false" aria-live="polite">
      <a href="javascript:void(0)" class="form-guide__change-link">Endre svar</a>
      <h2 class="h4">Jeg vil anmelde</h2>
      <div class="form-guide__input-group">
        <label class="form__label form-section__input-group-item">
          <input class="form__radio form__item--hidden" id="bike" data-id="bike" name="3" type="radio" value="2" data-next="3" checked="" aria-hidden="true">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Tyveri av sykkel (låst og ikke låst) på offentlig sted</span>
        </label>
        <label class="form__label form-section__input-group-item form-guide__hidden" aria-hidden="true">
          <input class="form__radio" id="phone" data-id="phone" name="3" type="radio" value="3" data-next="4">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Tyveri av kun mobiltelefon på offentlig sted</span>
        </label>
        <label class="form__label form-section__input-group-item form-guide__hidden" aria-hidden="true">
          <input class="form__radio" id="theft" data-id="theft" name="3" type="radio" value="4" data-next="4">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Tyveri av flere gjenstander som veske, lommebok, mobiltelefon på offentlig sted</span>
        </label>
        <label class="form__label form-section__input-group-item form-guide__hidden" aria-hidden="true">
          <input class="form__radio" id="damage" data-id="damage" name="3" type="radio" value="1" data-next="0">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Skadeverk, hærverk, tagging på privat eiendom eller bil</span>
        </label>
        <label class="form__label form-section__input-group-item form-guide__hidden" aria-hidden="true">
          <input class="form__radio" id="violence-threat" name="3" type="radio" value="0" data-next="-1">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Vold eller trusler</span>
        </label>
        <label class="form__label form-section__input-group-item form-guide__hidden" aria-hidden="true">
          <input class="form__radio" id="burglary" name="3" type="radio" value="0" data-next="-1">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Innbrudd eller tyveri fra bolig, bod, hytte eller bil</span>
        </label>
      </div>
      </li>
      <li class="form-guide__list-item form-guide__list-item--inactive" aria-hidden="false" aria-live="polite">
      <a href="javascript:void(0)" class="form-guide__change-link" data-overrideid="2">Endre svar</a>
      <h2 class="h4">Var sykkelen innenfor låst dør eller port da den ble stjålet?</h2>
      <div class="form-guide__input-group">
        <label class="form__label form-section__input-group-item form-guide__hidden" aria-hidden="true">
          <input class="form__radio" id="wasbikeinsidelockeddoor-yes" name="4" type="radio" value="0" data-next="-1">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Ja</span>
        </label>
        <label class="form__label form-section__input-group-item">
          <input class="form__radio form__item--hidden" id="wasbikeinsidelockeddoor-no" name="4" type="radio" value="-1" data-next="0" checked="" aria-hidden="true">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Nei</span>
        </label>
      </div>
      </li>
      <li class="form-guide__list-item form-guide__hidden" aria-hidden="true" aria-live="polite">
      <a href="javascript:void(0)" class="form-guide__change-link form-guide__hidden">Endre svar</a>
      <h2 class="h4">Ble det brukt vold eller trussel?</h2>
      <div class="form-guide__input-group">
        <label class="form__label form-section__input-group-item">
          <input class="form__radio" id="wasthereviolence-yes" name="5" type="radio" value="0" data-next="-1">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Ja</span>
        </label>
        <label class="form__label form-section__input-group-item">
          <input class="form__radio" id="wasthereviolence-no" name="5" type="radio" value="-1" data-next="0" checked="">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Nei</span>
        </label>
      </div>
      </li>
    </ol>
    <ul class="form-guide__response xsmall-12 medium-7 column" aria-hidden="false" aria-live="polite">
      <li class="form-guide__response-item form-guide__hidden" aria-hidden="true" data-id="0">Du må møte opp på din nærmeste politistasjon for å anmelde denne saken</li>
      <li class="form-guide__response-item form-guide__hidden" aria-hidden="true" data-id="1">Du skal anmelde din sak som simpelt skadeverk på eiendom og bil. Fyll ut skjema.</li>
      <li class="form-guide__response-item" aria-hidden="false" data-id="2">Du skal anmelde din sak som tyveri av sykkel (låst og ikke låst) på offentlig sted. Fyll ut skjema.</li>
      <li class="form-guide__response-item form-guide__hidden" aria-hidden="true" data-id="3">Du skal anmelde din sak som tyveri av kun mobiltelefon på offentlig sted. Fyll ut skjema.</li>
      <li class="form-guide__response-item form-guide__hidden" aria-hidden="true" data-id="4">Du skal anmelde din sak som tyveri av flere gjenstander som veske, lommebok, mobiltelefon på offentlig sted. Fyll ut skjema.</li>
    </ul>
    <div class="xsmall-12 medium-7 column form-guide__button-group form-guide__hidden">
      <button class="form-guide__next-btn btn btn--subtle" aria-hidden="true">Neste</button>
    </div>
  </form>

  <!-- Find org. unit block -->
</section>

Completed - find org. unit state

 1. Jeg anmelder som

 • Du må møte opp på din nærmeste politistasjon for å anmelde denne saken

Finn ditt nærmeste politikontor

 1. Din posisjon
1 resultater er tilgjengelig. Bruk tastatur eller swipe-bevegelser for å navigere.
<section class="form-guide">
  <form class="form-guide__form row">
    <ol class="form-guide__list xsmall-12 medium-7 column">
      <li class="form-guide__list-item form-guide__list-item--inactive" aria-hidden="false" aria-live="polite">
      <a href="javascript:void(0)" class="form-guide__change-link" aria-hidden="true">Endre svar</a>
      <h2 class="h4">Jeg anmelder som</h2>
      <div class="form-guide__input-group">
        <label class="form__label form-section__input-group-item form-guide__hidden" aria-hidden="true">
          <input class="form__radio" id="private-domestic" name="1" type="radio" value="1" checked="" data-next="1" aria-hidden="false">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Norsk statsborger</span>
        </label>
        <label class="form__label form-section__input-group-item form-guide__hidden" aria-hidden="true">
          <input class="form__radio" id="private-foreign" name="1" type="radio" value="0" data-next="-1">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Privatperson, utenlandsk statsborger eller folkeregistrert adress i utlandet</span>
        </label>
        <label class="form__label form-section__input-group-item form-guide__hidden" aria-hidden="true">
          <input class="form__radio" id="private-underage" name="1" type="radio" value="0" data-next="-1">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Privatperson, under 18 år</span>
        </label>
        <label class="form__label form-section__input-group-item" aria-hidden="false">
          <input class="form__radio form__item--hidden" id="company-org" name="1" type="radio" value="0" data-next="-1" aria-hidden="true">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Bedrift, borettslag, organisasjon</span>
        </label>
      </div>
      </li>
      <li class="form-guide__list-item form-guide__hidden" aria-hidden="true" aria-live="polite">
      <a href="javascript:void(0)" class="form-guide__change-link form-guide__hidden" aria-hidden="true">Endre svar</a>
      <h2 class="h4">Om gjerningsmannen</h2>
      <div class="form-guide__input-group">
        <label class="form__label form-section__input-group-item">
          <input class="form__radio" id="offender-no-desc" name="2" type="radio" value="1" data-next="2" checked="" aria-hidden="false">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Jeg kan ikke beskrive gjerningspersonen</span>
        </label>
        <label class="form__label form-section__input-group-item" aria-hidden="false">
          <input class="form__radio" id="offender-desc" name="2" type="radio" value="0" data-next="-1">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Jeg kan beskrive gjerningspersonen</span>
        </label>
      </div>
      </li>
      <li class="form-guide__list-item form-guide__hidden" aria-hidden="true" aria-live="polite">
      <a href="javascript:void(0)" class="form-guide__change-link form-guide__hidden" aria-hidden="true">Endre svar</a>
      <h2 class="h4">Jeg vil anmelde</h2>
      <div class="form-guide__input-group">
        <label class="form__label form-section__input-group-item">
          <input class="form__radio" id="bike" data-id="bike" name="3" type="radio" value="2" data-next="3" checked="" aria-hidden="false">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Tyveri av sykkel (låst og ikke låst) på offentlig sted</span>
        </label>
        <label class="form__label form-section__input-group-item" aria-hidden="false">
          <input class="form__radio" id="phone" data-id="phone" name="3" type="radio" value="3" data-next="4">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Tyveri av kun mobiltelefon på offentlig sted</span>
        </label>
        <label class="form__label form-section__input-group-item" aria-hidden="false">
          <input class="form__radio" id="theft" data-id="theft" name="3" type="radio" value="4" data-next="4">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Tyveri av flere gjenstander som veske, lommebok, mobiltelefon på offentlig sted</span>
        </label>
        <label class="form__label form-section__input-group-item" aria-hidden="false">
          <input class="form__radio" id="damage" data-id="damage" name="3" type="radio" value="1" data-next="0">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Skadeverk, hærverk, tagging på privat eiendom eller bil</span>
        </label>
        <label class="form__label form-section__input-group-item" aria-hidden="false">
          <input class="form__radio" id="violence-threat" name="3" type="radio" value="0" data-next="-1">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Vold eller trusler</span>
        </label>
        <label class="form__label form-section__input-group-item" aria-hidden="false">
          <input class="form__radio" id="burglary" name="3" type="radio" value="0" data-next="-1">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Innbrudd eller tyveri fra bolig, bod, hytte eller bil</span>
        </label>
      </div>
      </li>
      <li class="form-guide__list-item form-guide__hidden" aria-hidden="true" aria-live="polite">
      <a href="javascript:void(0)" class="form-guide__change-link form-guide__hidden" data-overrideid="2" aria-hidden="true">Endre svar</a>
      <h2 class="h4">Var sykkelen innenfor låst dør eller port da den ble stjålet?</h2>
      <div class="form-guide__input-group">
        <label class="form__label form-section__input-group-item" aria-hidden="false">
          <input class="form__radio" id="wasbikeinsidelockeddoor-yes" name="4" type="radio" value="0" data-next="-1" aria-hidden="false">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Ja</span>
        </label>
        <label class="form__label form-section__input-group-item" aria-hidden="false">
          <input class="form__radio" id="wasbikeinsidelockeddoor-no" name="4" type="radio" value="-1" data-next="0" checked="" aria-hidden="false">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Nei</span>
        </label>
      </div>
      </li>
      <li class="form-guide__list-item form-guide__hidden" aria-hidden="true" aria-live="polite">
      <a href="javascript:void(0)" class="form-guide__change-link form-guide__hidden" aria-hidden="true">Endre svar</a>
      <h2 class="h4">Ble det brukt vold eller trussel?</h2>
      <div class="form-guide__input-group">
        <label class="form__label form-section__input-group-item" aria-hidden="false">
          <input class="form__radio" id="wasthereviolence-yes" name="5" type="radio" value="0" data-next="-1">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Ja</span>
        </label>
        <label class="form__label form-section__input-group-item">
          <input class="form__radio" id="wasthereviolence-no" name="5" type="radio" value="-1" data-next="0" checked="" aria-hidden="false">
          <span class="form__label-text form__label--offset">Nei</span>
        </label>
      </div>
      </li>
    </ol>
    <ul class="form-guide__response xsmall-12 medium-7 column" aria-hidden="false" aria-live="polite">
      <li class="form-guide__response-item" aria-hidden="false" data-id="0">Du må møte opp på din nærmeste politistasjon for å anmelde denne saken</li>
      <li class="form-guide__response-item form-guide__hidden" aria-hidden="true" data-id="1">Du skal anmelde din sak som simpelt skadeverk på eiendom og bil. Fyll ut skjema.</li>
      <li class="form-guide__response-item form-guide__hidden" aria-hidden="true" data-id="2">Du skal anmelde din sak som tyveri av sykkel (låst og ikke låst) på offentlig sted. Fyll ut skjema.</li>
      <li class="form-guide__response-item form-guide__hidden" aria-hidden="true" data-id="3">Du skal anmelde din sak som tyveri av kun mobiltelefon på offentlig sted. Fyll ut skjema.</li>
      <li class="form-guide__response-item form-guide__hidden" aria-hidden="true" data-id="4">Du skal anmelde din sak som tyveri av flere gjenstander som veske, lommebok, mobiltelefon på offentlig sted. Fyll ut skjema.</li>
    </ul>
    <div class="xsmall-12 medium-7 column form-guide__button-group form-guide__hidden">
      <button class="form-guide__next-btn btn btn--subtle" aria-hidden="true">Neste</button>
    </div>
  </form>
    
  <!-- Find org. unit block -->

</section>