Viser når en artikkel er publisert, oppdatert og hvem som er avsender. Hvis artikkelen er publisert eller oppdatert på dags dato vises dette med : I dag kl. 00:00.

Dette feltet ligger under overskrift på artikler og utlistinger. Dato skrives med DD.MM.ÅÅ, klokkeslett kl. 00:00

Regular

<ul class="metadata list--reset-style">
  <li class="metadata__item">
		<span class="metadata__item-label">Label:</span> Item content
  </li>
  <li class="metadata__item">
		<span class="metadata__item-label">Label:</span> Item content
	</li>
	<li class="metadata__item">
		Item content
	</li>
</ul>

Subtle

<ul class="metadata metadata--subtle list--reset-style">
  <li class="metadata__item">
		<span class="metadata__item-label">Label:</span> Item content
  </li>
  <li class="metadata__item">
		<span class="metadata__item-label">Label:</span> Item content
	</li>
	<li class="metadata__item">
		Item content
	</li>
</ul>

Condensed

<ul class="metadata metadata--subtle metadata--condensed list--reset-style">
  <li class="metadata__item">
		<span class="metadata__item-label">Label:</span> Item content
  </li>
  <li class="metadata__item">
		<span class="metadata__item-label">Label:</span> Item content
	</li>
	<li class="metadata__item">
		Item content
	</li>
</ul>