Strukturert informasjon brukes for eksempel i kontaktinfo. Titler er uthevet, mens beskrivelse vises med normal tekst.

Justert versjon kan brukes dersom man ønsker at beskrivelsene skal ligge på rad.

Structured info is represented with a `dl` description list. The key/label should be placed in a `dt` description term element, while value resides in a `dd` description element.

Structured info

Telefon
22 33 44 55
Fax
22 33 44 56
Besøksadresse
Vangsvegen 155, 2321 Hamar
Postadresse
Postboks 355, 2303 Hamar
Epost
post.innlandet@politiet.no
<dl class="structured-info">
  <dt class="structured-info__key">Key</dt>
  <dd class="structured-info__value">Value</dd>
</dl>

Aligned values

Key
Value
Key 2
Value
<dl class="structured-info structured-info--aligned">
  <div class="structured-info__key-value--aligned">
    <dt class="structured-info__key">Key</dt>
    <dd class="structured-info__value">Value</dd>
  </div>
  <div class="structured-info__key-value--aligned">
    <dt class="structured-info__key">Key 2</dt>
    <dd class="structured-info__value">Value</dd>
  </div>
</dl>