Sub content

Utlisting av underliggende innhold i strukturen. Utlistingen kan for eksempel være en oversikt over informasjonssider med råd, organisasjonsenheter, tjenestesteder i et politidistrikt eller annet innhold The number of items in the list dictates the number of columns the list should span. Less than 5 items should span 4 columns, 5-8 items should span 8 columns, while more than 8 items should span 12 columns.

Politidistriktene

Hvert distrikt ledes av en politimester som har ansvaret for tjenester, budsjett og resultater. Politidistriktet har en egen administrasjon og operasjonssentral.

<div class="sub-content">
  <div class="row layout--alignment">
	  <div class="xsmall-12 medium-8 xlarge-6 column">
		  <h2 class="page__section-heading">Politidistriktene</h2>
			<p class="sub-content__ingress">Hvert distrikt ledes av en politimester som har ansvaret for tjenester, budsjett og resultater. Politidistriktet har en egen administrasjon og operasjonssentral.</p>
	  </div>
  </div>
  <div class="row layout--alignment">
    <div class="xsmall-12 column">
      <ul class="row list--reset-style-type list--no-margin">
        <li class="xsmall-12 medium-6 large-4 column">
          <a class="call-to-action sub-content__entry link--no-underline" href="/om/organisasjonen/politidistrikter/agder/">Agder politidistrikt<span class="call-to-action__icon" role="presentation"></span></a>
        </li>
        <li class="xsmall-12 medium-6 large-4 column">
          <a class="call-to-action sub-content__entry link--no-underline" href="/om/organisasjonen/politidistrikter/finnmark/">Finnmark politidistrikt<span class="call-to-action__icon" role="presentation"></span></a>
        </li>
        <li class="xsmall-12 medium-6 large-4 column">
          <a class="call-to-action sub-content__entry link--no-underline" href="/om/organisasjonen/politidistrikter/innlandet/">Innlandet politidistrikt<span class="call-to-action__icon" role="presentation"></span></a>
        </li>
        <li class="xsmall-12 medium-6 large-4 column">
          <a class="call-to-action sub-content__entry link--no-underline" href="/om/organisasjonen/politidistrikter/more-og-romsdal/">Møre og Romsdal politidistrikt<span class="call-to-action__icon" role="presentation"></span></a>
        </li>
        <li class="xsmall-12 medium-6 large-4 column">
          <a class="call-to-action sub-content__entry link--no-underline" href="/om/organisasjonen/politidistrikter/nordland/">Nordland politidistrikt<span class="call-to-action__icon" role="presentation"></span></a>
        </li>
        <li class="xsmall-12 medium-6 large-4 column">
          <a class="call-to-action sub-content__entry link--no-underline" href="/om/organisasjonen/politidistrikter/oslo/">Oslo politidistrikt<span class="call-to-action__icon" role="presentation"></span></a>
        </li>
        <li class="xsmall-12 medium-6 large-4 column">
          <a class="call-to-action sub-content__entry link--no-underline" href="/om/organisasjonen/politidistrikter/sor-vest/">Sør-Vest politidistrikt<span class="call-to-action__icon" role="presentation"></span></a>
        </li>
        <li class="xsmall-12 medium-6 large-4 column">
          <a class="call-to-action sub-content__entry link--no-underline" href="/om/organisasjonen/politidistrikter/sor-ost/">Sør-Øst politidistrikt<span class="call-to-action__icon" role="presentation"></span></a>
        </li>
        <li class="xsmall-12 medium-6 large-4 column">
          <a class="call-to-action sub-content__entry link--no-underline" href="/om/organisasjonen/politidistrikter/troms/">Troms politidistrikt<span class="call-to-action__icon" role="presentation"></span></a>
        </li>
        <li class="xsmall-12 medium-6 large-4 column">
          <a class="call-to-action sub-content__entry link--no-underline" href="/om/organisasjonen/politidistrikter/trondelag/">Trøndelag politidistrikt<span class="call-to-action__icon" role="presentation"></span></a>
        </li>
        <li class="xsmall-12 medium-6 large-4 column">
          <a class="call-to-action sub-content__entry link--no-underline" href="/om/organisasjonen/politidistrikter/vest/">Vest politidistrikt<span class="call-to-action__icon" role="presentation"></span></a>
        </li>
        <li class="xsmall-12 medium-6 large-4 column">
          <a class="call-to-action sub-content__entry link--no-underline" href="/om/organisasjonen/politidistrikter/ost/">Øst politidistrikt<span class="call-to-action__icon" role="presentation"></span></a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</div>