Merking av innhold og dokumenter, for å koble sammen innhold som handler om det samme.
Vises nederst i en artikkel, pressemelding, kronikk og utlistinger.

Regular tag list

 • Tag A
 • Tag B
 • Tag C
<ul class="tag-list list--reset-style-type">
  <li class="tag-list__tag">Tag A</li>
  <li class="tag-list__tag tag-list__tag--accented">Tag B</li>
  <li class="tag-list__tag">Tag C</li>
</ul>

Bounded tag list

 • Tag A
 • Tag B
 • Tag C
<ul class="tag-list tag-list--bounded list--reset-style-type">
  <li class="tag-list__tag">Tag A</li>
  <li class="tag-list__tag">Tag B</li>
  <li class="tag-list__tag">Tag C</li>
</ul>

Tag list with buttons

<ul class="tag-list tag-list--inline tag-list--buttons tag-list--no-icon list--reset-style-type">
  <li class="tag-list__group-label">Enhet</li>
  <li class="tag-list__tag"><a class="tag-list__link link--no-underline" href="#">Politidirektoratet</a></li>
  <li class="tag-list__tag"><a class="tag-list__link link--no-underline" href="#">Økokrim</a></li>
  <li class="tag-list__tag"><a class="tag-list__link link--no-underline" href="#">Politiets IKT-tjenester</a></li>
</ul>
<ul class="tag-list tag-list--inline tag-list--buttons tag-list--no-icon list--reset-style-type">
  <li class="tag-list__group-label">Tema</li>
  <li class="tag-list__tag"><a class="tag-list__link tag-list__link--removable link--no-underline" href="#">Kriminalitet</a></li>
  <li class="tag-list__tag"><a class="tag-list__link tag-list__link--removable link--no-underline" href="#">Lovbrudd</a></li>
  <li class="tag-list__tag"><a class="tag-list__link tag-list__link--removable link--no-underline" href="#">Internasjonale forbrytelser</a></li>
</ul>