Top tasks

Blokk for toppoppgaver. Brukes på forsiden og fungerer som oversiktlige innganger til prioriterte brukeroppgaver. Overskriftene bør være korte og beskrive hvilken oppgave det gjelder og ikke gå over mer enn to linjer. Hjelpetekst som gir merverdi. Lengde justeres etter overskrift, kan være opp til tre linjer hvis overskriften er på en. Ikke gjenta overskrift i hjelpetekst.

<section class="tasks">
  <div class="row xsmall-collapse medium-uncollapse">

    <!-- TASK CARD ITEMS -->

  </div>
</section>
The `.tasks__card-microtext` element is optional.

User tasks

Blokk for prioriterte brukeroppgaver. Brukes på sidemal: Oppgavesidemal/landingsside og fungerer som oversiktlige innganger til brukeroppgaver. Det bør ikke ligge flere enn 7-9 oppgaver på en side. Overskriftene bør være korte og beskrive hvilken oppgave det gjelder og ikke gå over mer enn to linjer. Hjelpetekst som gir merverdi. Ikke gjenta overskrift i hjelpetekst. Brukes på sider som presenterer oppgaver som brukere skal løse.

<div class="tasks--cards row">

    <!-- USER TASK CARD ITEMS -->

</div>
The `.tasks__card-microtext` element is optional.
To achieve the highlighted card look the `.tasks__card--highlighted` class is added to the anchor element.
<a class="tasks__card tasks__card--highlighted link--no-underline" href="#">
    <div class="tasks__card-content">
    ...