Brødsmulestien viser hvor en er i strukturen på nettsiden og er klikkbar, bortsett fra siden en er på. Den ligger rett under toppelementet på siden. Brødsmulestien skjules på mobil.

Standard

The current-item is like a regular item, except the `a` element that is omitted. In addition the `li` element has the modifier class `.breadcrumbs__item--current`.
<div class="inset-regular">
	<nav class="breadcrumbs">
 	<ol class="breadcrumbs__items list--reset-style">
			<li class="breadcrumbs__item">
   	<a class="breadcrumbs__item-link" href="/">Previous level</a>
   </li>
   <li class="breadcrumbs__item breadcrumbs__item--current">Current level</li>
  </ol>
 </nav>
</div>

Negative

For breadcrumbs on dark backgrounds, add the modifier class `.breadcrumbs--negative` to the `nav` element.
<div class="page__header--negative inline-block inset-regular">
 <nav class="breadcrumbs breadcrumbs--negative">
 	<ol class="breadcrumbs__items list--reset-style">
			<li class="breadcrumbs__item">
   	<a class="breadcrumbs__item-link" href="/">Previous level</a>
   </li>
   <li class="breadcrumbs__item breadcrumbs__item--current">Current level</li>
  </ol>
 </nav>
</div>