Error page

Feilmeldingsiden 404 siden vises dersom siden du prøver å besøke ikke finnes. Feilmeldingssiden 500 vises dersom det er en teknisk feil på serveren. Inneholder forklarende overskrift og lenker som viser brukeren veier videre.

Beklager, nettsiden er ikke tilgjengelig. Politiet er på saken. Prøv igjen om noen minutter.

Ring politiet: 02800

Nødnummer: 112

Tjenester

<article class="error-page">
  <div class="row align-center">
    <div class="xsmall-12 small-10 medium-8 large-6 medium-offset-1 column error-page__body-text">
      <h1 class="h2 error-page__title">
        <span class="error-page__skew-lines" role="presentation"></span>
        Beklager, nettsiden er ikke tilgjengelig. Politiet er på saken. Prøv igjen om noen minutter.
      </h1>
      <div class="stack-regular">
        <p class="h4 error-page__sub-title">Ring politiet: <span class="error-page__link-list-item"><a class="error-page__link-list-link" href="tel:02800">02800</a></span></p>
        <p class="h4 error-page__sub-title">Nødnummer: <span class="error-page__link-list-item"><a class="error-page__link-list-link" href="tel:112">112</a></span></p>
      </div>
      <h2>Tjenester</h2>
      <ul class="error-page__link-list list--reset-style">
        <li class="error-page__link-list-item">
          <a class="error-page__link-list-link" href="#">List item</a>
        </li>
        <li class="error-page__link-list-item">
          <a class="error-page__link-list-link" href="#">List item</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</article>