Site navigation

Til vestre I toppelementet ligger inngangen til megameny. Menyen har fire hovedkategorier med tilhørende underpunkter. På mobil må man åpne kategoriene for å få se underpunktene. Dette for å spare plass og gjøre menyen oversiktlig. Antall hovedkategorier skal være avgrenset, men elementene under disse kan tilpasses fortløpende. Når man har valgt et punkt i menyen vil dette være markert med prikk og gult neste gang menyen åpnes.

<nav class="site-navigation js-menu site-navigation--open" id="site-navigation" aria-expanded="true" aria-hidden="false">
   <div class="site-navigation__content-wrapper">
     <div class="site-navigation__content">
      <div class="row">
        <div class="xsmall-12 columns">
         <div class="language-selector langauge-selector--menu">
           <ul class="site-navigation__section list--reset-style-type">
            <li class="site-navigation__section-content">
              <button class="site-navigation__section-btn site-navigation__section-btn--language-selector site-navigation__section-btn--open" aria-expanded="true" aria-controls="section-btn-1c5d8a3d-c0ba-4ab2-aeb4-824db98dee73"><span class="language-selector__flag language-selector__flag--menu language-selector__flag--white" data-language="norwegian (bokmål)"></span>Language<span class="site-navigation__icon-arrow"></span></button>
              <ul class="site-navigation__section-items language-selector__language-list--menu list--reset-style site-navigation__section-items--open" id="section-btn-1c5d8a3d-c0ba-4ab2-aeb4-824db98dee73" aria-expanded="true" aria-hidden="false">
               <li class="language-selector__language-list-item"><a class="language-selector__language-link link--no-underline" href="#"><span class="language-selector__flag language-selector__flag--white" data-language="english"></span><span class="language-selector__language-link-underline">English</span></a></li>
               <li class="language-selector__language-list-item"><a class="language-selector__language-link link--no-underline" href="#"><span class="language-selector__flag language-selector__flag--white" data-language="norsk (nynorsk)"></span><span class="language-selector__language-link-underline">norsk (nynorsk)</span></a></li>
               <li class="language-selector__language-list-item language-selector__language-list-item--current"><span class="language-selector__current-language"><span class="language-selector__flag" data-language="norsk (bokmål)"></span>norsk (bokmål)</span></li>
              </ul>
            </li>
           </ul>
         </div>
        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="xsmall-12 large-3 columns">
         <ul class="site-navigation__section list--reset-style-type">
           <li class="site-navigation__section-content ">
            <h2 class="site-navigation__section-title">Tjenester</h2>
            <button class="site-navigation__section-btn site-navigation__section-btn--open" aria-expanded="true" aria-controls="section-btn-cfd7d0bf-267d-473b-9930-d220ec9d559a">Tjenester<span class="site-navigation__icon-arrow"></span></button>
            <ul class="site-navigation__section-items list--reset-style site-navigation__section-items--open" id="section-btn-cfd7d0bf-267d-473b-9930-d220ec9d559a" aria-expanded="true" aria-hidden="false">
              <li class="site-navigation__section-item site-navigation__section-item--top-level">
               <a class="site-navigation__link" href="#"><span class="site-navigation__link-underline">Oversikt over tjenester</span></a>
              </li>
              <li class="site-navigation__section-item ">
               <a class="site-navigation__link" href="#"><span class="site-navigation__link-underline">Anmelde tyveri eller skade</span></a>
              </li>
              <li class="site-navigation__section-item ">
               <a class="site-navigation__link" href="#"><span class="site-navigation__link-underline">Arrangementer</span></a>
              </li>
            </ul>
           </li>
         </ul>
        </div>
        <div class="xsmall-12 large-3 columns">
         <ul class="site-navigation__section list--reset-style-type">
           <li class="site-navigation__section-content ">
            <h2 class="site-navigation__section-title">Råd og forebygging</h2>
            <button class="site-navigation__section-btn site-navigation__section-btn--open" aria-expanded="true" aria-controls="section-btn-2ecc3ff3-95ed-4b86-9d4f-88a6f20e032f">Råd og forebygging<span class="site-navigation__icon-arrow"></span></button>
            <ul class="site-navigation__section-items list--reset-style site-navigation__section-items--open" id="section-btn-2ecc3ff3-95ed-4b86-9d4f-88a6f20e032f" aria-expanded="true" aria-hidden="false">
              <li class="site-navigation__section-item site-navigation__section-item--top-level">
               <a class="site-navigation__link" href="#"><span class="site-navigation__link-underline">Oversikt over råd og forebygging</span></a>
              </li>
              <li class="site-navigation__section-item ">
               <a class="site-navigation__link" href="#"><span class="site-navigation__link-underline">Alvorlige uoppklarte saker</span></a>
              </li>
              <li class="site-navigation__section-item ">
               <a class="site-navigation__link" href="#"><span class="site-navigation__link-underline">Datakriminalitet</span></a>
              </li>
            </ul>
           </li>
         </ul>
        </div>
        <div class="xsmall-12 large-3 columns">
         <ul class="site-navigation__section list--reset-style-type">
           <li class="site-navigation__section-content ">
            <h2 class="site-navigation__section-title">Aktuelt, tall og fakta</h2>
            <button class="site-navigation__section-btn site-navigation__section-btn--open" aria-expanded="true" aria-controls="section-btn-0539ae23-db49-4f78-8a97-fdd0cd9c2394">Aktuelt, tall og fakta<span class="site-navigation__icon-arrow"></span></button>
            <ul class="site-navigation__section-items list--reset-style site-navigation__section-items--open" id="section-btn-0539ae23-db49-4f78-8a97-fdd0cd9c2394" aria-expanded="true" aria-hidden="false">
              <li class="site-navigation__section-item site-navigation__section-item--top-level">
               <a class="site-navigation__link" href="#"><span class="site-navigation__link-underline">Oversikt over aktuelt, tall og fakta</span></a>
              </li>
              <li class="site-navigation__section-item ">
               <a class="site-navigation__link" href="#"><span class="site-navigation__link-underline">Aktuelt</span></a>
              </li>
              <li class="site-navigation__section-item ">
               <a class="site-navigation__link" href="#"><span class="site-navigation__link-underline">Tall og fakta</span></a>
              </li>
            </ul>
           </li>
         </ul>
        </div>
        <div class="xsmall-12 large-3 columns">
         <ul class="site-navigation__section list--reset-style-type">
           <li class="site-navigation__section-content site-navigation__selected">
            <h2 class="site-navigation__section-title">Om oss</h2>
            <button class="site-navigation__section-btn site-navigation__section-btn--open" aria-expanded="true" aria-controls="section-btn-6d7c2a9f-c0e4-467b-9596-bcc458c61efb">Om oss<span class="site-navigation__icon-arrow"></span></button>
            <ul class="site-navigation__section-items list--reset-style site-navigation__section-items--open" id="section-btn-6d7c2a9f-c0e4-467b-9596-bcc458c61efb" aria-expanded="true" aria-hidden="false">
              <li class="site-navigation__section-item site-navigation__section-item--top-level">
               <a class="site-navigation__link" href="#"><span class="site-navigation__link-underline">Oversikt over om oss</span></a>
              </li>
              <li class="site-navigation__section-item ">
               <a class="site-navigation__link" href="#"><span class="site-navigation__link-underline">Innsyn og postjournal</span></a>
              </li>
              <li class="site-navigation__section-item ">
               <a class="site-navigation__link" href="#"><span class="site-navigation__link-underline">Jobb i politiet</span></a>
              </li>
            </ul>
           </li>
         </ul>
        </div>
      </div>
     </div>
   </div>
  </nav>