Retningslinjer for bruk av Figma
Formål Figma er et digitalt designverktøy som brukes til å skisse brukergrensesnitt før utvikling. Tjenesten kan brukes til alt fra grove mockups til skisser som ser ut som skjermbilder. Det er også mulig å lage prototyper (dvs. skjermbilder i rekkefølge basert på brukerens klikk) som gjør det mulig å brukerteste løsninger på skissestadie. Figma tilbyr samhandling i sanntid, som vil muliggjøre at flere designere kan jobbe samtidig i samme fil. Det gjør det også enkelt å ha felleskomponenter, komponentbibliotek og bygge opp et designsystem.
Figma skal brukes av designeren i teamet i samhandling med front end utvikler. Løsningen brukes til å skissere hvordan løsningen skal se ut og fungere. Det skal i tillegg kunne brukes til å brukerteste konsepter og løsningsforslag for å sikre god brukervennlighet for sluttbruker.
Krav til informasjon Figma skal kun brukes til ÅPEN og INTERN informasjon. Det skal aldri legges inn PERSONOPPLYSNINGER. Dette betyr blant annet at det ikke skal brukes ekte data i skissene.
Deling og samhandling Som lisensholder kan du invitere andre inn i skissene dine. Du er ansvarlig for at de du deler med er innforstått med at det kun er åpen og intern informasjon som skal være i løsningen. Du er også ansvarlig for å fjerne tilgangen til skissene når det ikke lenger er hensiktsmessig at de har tilgang.
Vedlikehold Ta ansvar for å slette skisser du ikke lenger bruker. Dette fører til mindre rot, er mer miljøvennlig, og bidrar til å sikre at informasjon ikke ligger i Figma lenger enn det det er behov for.