I vurderingen av en løsningen, skal man dokumentere hvilke punkter som er relevante og hvilke som ikke er relevante for løsningen. Teamet er selv ansvarlig for å oppdatere dette i produktets levetid.

For detaljert forklaring på punktene, og beskrivelse av alle krav som gjelder, se uutilsynets oversikt

Noen av kravene i listen under kan vurderes opp mot begrensninger i målgruppen. Det betyr at man kan gjennomføre en konsekvensvurdering, hvis brukergruppen er tydelig avgrenset ved at produktet kun brukes av en spesifikk målgruppe med formelle krav i stillingen, eller i brukskontekst med spesielle behov. 

Tekstalternativer

1.1 Ikke-tekstlig innhold

 

Se 1.2 for tidsbaserte medier. 

Tidsbaserte medier

1.21 Bare lyd og bare video 
1.2.2 Teksting (Forhåndsinnspilt)
1.2.3 Synstolking (forhåndsinnspilt)
1.2.4 Teksting (direkte)
1.2.5 Synstolking (forhåndsinnspilt)
1.2.6 Tegnspråk (forhåndsinnspilt)
1.2.7 Utvidet synstolking (forhåndsinnspilt)
1.2.8 Mediealternativ (forhåndsinnspilt)
1.2.9 Bare lyd (direkte)

 

 

Kun relevant om løsningen inneholder tidsbaserte medier som er viktig for utførelse av oppgave, og hvor begrensninger i målgruppen er vurdert.

Mulig å tilpasse

1.3.1 Informasjon og relasjoner
1.3.2 Meningsbærende rekkefølge
1.3.3 Sensoriske egenskaper
1.3.4 Visningsretning
1.3.5 Identifiser formål med inndata
1.3.6 Identifiser formål

 

 

 

Mulig å skille fra hverandre

1.4.1 Bruk av farge
1.4.2 Styring av lyd
1.4.3 Kontrast (minimum)
1.4.4 Endring av tekststørrelse
1.4.5 Bilder av tekst
1.4.6 Kontrast (forbedret)
1.4.7 Lav eller ingen bakgrunnslyd
1.4.8 Visuell presentasjon
1.4.9 Bilder av tekst (ingen unntak)
1.4.10 Dynamisk tilpasning (Reflow)
1.4.11 Kontrast for ikke-tekstlig innhold
1.4.12 Tekstavstand
1.4.13 Pekerfølsomt innhold eller innhold ved tastaturfokus

 

1.4.2 må sees opp mot 1.2 for tidsbaserte medier.

1.4.3 Vurderes opp mot behov i brukkontekst. Se også krav om bruk av designsystem.

1.4.4 Behovet for å forstørre grensesnitt, er viktig for mange brukere i politiet. Spesielt i situasjoner hvor man veksler mellom lesebriller. Eventuell grense på 150% kan begrunnes i avgrenset brukergruppe og funksjonelle behov

1.4.7  må sees opp mot 1.2 for tidsbaserte medier.

1.4.8 Visuell presentasjon kan fravikes med  konsekvensvurdering av brukerbehov om brukergruppen er avgrenset. 

1.4.10 Dynamisk tilpassing kan fravikes om begrunnelse i brukerbehov og brukskontekst, om brukergruppen er avgrenset.  

1.4.12 Tekstavstand kan fravikes med konsekvensvurdering av brukerbehov og brukskontekst, om brukergruppen er avgrenset. 

 

Tilgjengelig med tastatur

2.1.1 Tastatur
2.1.2 Ingen tastaturfelle
2.1.3 Tastatur (ingen unntak)
2.1.4 Hurtigtaster som består av ett tegn

 

 

 

Nok tid

2.2.1 Justerbar hastighet
2.2.2 Pause, stopp, skjul
2.2.3 Ingen tidsberegning
2.2.4 Avbrytelser
2.2.5 Ny autentisering
2.2.6 Tidsavbrudd

 

2.2.2 Pause, stopp, skjul kan fravikes med  konsekvensvurdering av brukerbehov og brukskontekst, om brukergruppen er avgrenset. Se også designsystem.

Anfall og andre fysiske reaksjoner

2.3.1 Terskelverdi på maksimalt tre glimt
2.3.2 Tre glimt
2.3.3 Animasjon ved interaksjon

 

 

Se politiets designsystem. Komponenter fra designsystemet skal søtte CSS reduce-motion

Navigerbar

2.4.1 Hoppe over blokker
2.4.2 Sidetitler
2.4.3 Fokusrekkefølge
2.4.4 Formål med lenke (i kontekst)
2.4.5 Flere møter
2.4.6 Overskrifter og ledetekster
2.4.7 Synlig fokus
2.4.8 Plassering
2.4.9 Formål med lenke (bare lenke)
2.4.10 Deloverskrifter

 

 

2.4.7 Merk: Følg prinsipper for implementering i politiets designsystem.

 

Inndatametode

2.5.1 Pekerbevegelser
2.5.2 Pekeravbrytelse
2.5.3 Ledetekst i navn
2.5.4 Bevegelsesaktivering
2.5.5 Målstørrelse
2.5.6 Samtidige inndatamekanismer

 

 

 

Leselig

3.1.1 Språk på siden
3.1.2 Språk på deler av innhold
3.1.3 Uvanlige ord
3.1.4 Forkortelser
3.1.5 Nivå for leseferdighet
3.1.6 Uttale

 

Oppfylles ved å brukerteste på primærmålgruppe. Opplæringsmateriell kan være tilstrekkelig for sekundærmålgruppe, men må beskrives. Se forøvrig retningslinjer og anbefalinger for språk. 

Forutsigbar

3.2.1 Fokus
3.2.2 Inndata
3.2.3 Konsekvent navigering
3.2.4 Konsekvent identifikasjon
3.2.5 Endring på anmodning

 

 

 

Inndatahjelp

3.3.1 Identifikasjon av feil
3.3.2 Ledetekster eller instruksjoner
3.3.3 Forslag ved feil
3.3.4 Forhindring av feil 
3.3.5 Hjelp
3.3.6 Forhindring av feil (alle)

 

 

3.3.4 Vurderes opp mot behov for notoritet og arbeidsprosess

3.3.5 Kan fravikes dersom det finnes annen tilgjengelig støtte henvist i løsningen. (Lenke til opplæring, lenke til innebygget beskrivelse annet sted). Følg anbefalinger i politiets designguide.

Robust: Kompatibel

4.1.1 Parsing (oppdeling)
4.1.2 Navn, rolle, verdi
4.1.3 Statusbeskjeder

 

4.1.2 og 4.1.3 Avvik opp mot hjelpemiddelteknologi begrunnes i en konsekvensvurdering av oppgaver som skal utføres og begrensinger i målgruppe