For å få til en helhetlig brukeropplevelse stiller vi i team politiet.no/innloggede tjenester noen krav til tjenester som skal gjøres tilgjengelige for innbyggerne via politiet.no.

Ved alle nye tjenester og større oppgraderinger av eksisterende tjenester, skal vi være involvert allerede fra planleggingen av arbeidet. 

Team politiet.no/innloggede tjenester kan kontaktes på politiet.no@politiet.no.

Krav for helhetlig brukeropplevelse på politiet.no

Header, inkludert innlogging, søk og hovedmeny, og footer, skal være identisk, alltid oppdatert og implementert ved at dette hentes fra politiet.no (web component). 

Se området Team Innloggede tjenester og Politiet.no på Confluence for beskrivelse av teknisk implementasjon.

 • Skjema og selvbetjeningsløsninger skal følge Elmer 3-standarden, og  digitaliseringsrundskrivet. Spesielt viktig er det å merke seg pt. 1.2 Tilrettelegg for gjenbruk og viderebruk av informasjon, 1.4 Følg opp informasjonssikkerheten, 1.5 Bygg inn personvern, 1.7 Bruk nasjonale felleskomponenter og fellesløsninger og 1.8 Bruk digital postkasse til innbyggere.
 • Alle skal bruke skjemakomponenter, palett, typografi og mønster dokumentert i grunnleggende design
 • Større endringer i designguiden publiseres med ny versjon. De gamle blir liggende som referanse i minst 6 måneder. Du skal oppdatere til siste publiserte versjon, neste gang du gjør utvikling ut over bugfiksing.
 • Krav til universell utforming skal følges som beskrevet i EUs webdirektiv 
 • Det skal være en faglig ansvarlig designer og tech lead for alle løsninger som publiseres/oppdateres. Alle tjenester som skal gjøres tilgjengelig på politiet.no, skal brukertestes. Merk at brukertesting ikke er det samme som funksjonell testing.

Statistikkverktøyet Matomo skal implementeres i tjenesten. Samling og analyse av brukeratferd hjelper oss med å forbedre tjenestene våre.  

Spesielt for innloggede tjenester

Alle innloggede tjenester skal følge kravene til header og footer, språk, design, universell utforming, og statistikkverktøy. I tillegg gjelder følgende:

 • Hvis brukeren skal identifisere seg (logge inn), skal politiets globale oppsett for innlogging via ID-porten brukes. 
 • Om en søknad i en selvbetjeningsløsning skal behandles av et bestemt politidistrikt basert på brukerens folkeregistrerte adresse, skal søknaden automatisk sendes til rett distrikt uten at brukeren må spesifisere / velge det nærmere.
 • Politiet skal aldri sende brukere direktelenker til innlogging i tjenester, men be brukerne logge på politiet.no og finne informasjonen og gjøre videre dialog der. Dette for å sikre brukere om at det ikke er phishing eller forsøk på svindel. Kontakt teamet for å få tilgang til å publisere oppgaver/meldinger til innlogget bruker på forsiden. (API)

Status og enkel selvbetjening

Status og enkel selvbetjening, hvor brukeren søker informasjon om en pågående sak eller ønsker å se konkrete data om seg selv. Det kan også være enkel interaksjon, som for eksempel laste opp vedlegg, eller bekrefte noe. Eksempler på dette er å se hvor mange prikker du har i førerkortet.

 • Status eller personlig informasjon som brukeren kan se og enkelt interagere med (f.eks. knapp for å bekrefte) skal presenteres som et kort med standarddesign sammen med utlogget redaksjonelt innhold på en side på politiet.no.
 • Ved å presentere i kontekst av innhold som forklarer, vet vi at dette gir bedre forståelse og brukeropplevelse. 
 • Dette betyr i praksis at systemer tilbyr en web component som kan integreres i en Episerver-side. Team innloggede tjenester har kode og design for dette, og skal alltid inkluderes i slike løsninger. Eksempel på side hvor dette er i bruk: Prikker i førerkortet.
 • Skal brukeren endre eller fylle ut mer, tar man brukeren over i en avansert selvbetjening. 

Avansert selvbetjening

Dette er typiske ulike skjemaløsninger, hvor brukeren fyller ut informasjon som ønskes behandlet. Disse består som oftest av veiledet utfylling i flere steg. Eksempler på dette er det å anmelde noe, og ulike typer søknader. 

 • Avanserte skjema og interaksjoner, hvor bruker har behov for å være fokusert rundt oppgaven, gir best brukeropplevelse og flyt når brukeren veiledes gjennom løsningen.
 • Ved å veilede brukeren som beskrevet i Elmer 3-standarden, gir vi bedre brukeropplevelse, støtter ulik grad av digitale ferdigheter og minimerer innsamlet data (GDPR).
 • For å sikre helhetlig brukeropplevelse, skal elementer som header og footer alltid være identisk med resten av politiet.no. I tillegg skal man benytte design beskrevet i grunnleggende design 

Se også