Et av tiltakene fra politiets kanalstrategi er å videreutvikle politiet.no som én digital selvbetjeningskanal. Team innloggede tjenester har dette som hovedoppdrag. Dette betyr at ved alle nye tjenester og større oppgradering/videreutviklig av eksisterende tjenester skal team politiet.no/innloggede tjenester være involvert allerede fra planlegging av arbeidet. 

For helhetlig brukeropplevelse er det viktig å passe på at:

  • Header, inkludert innlogging, søk og hovedmeny, og footer, skal være indentisk, alltid oppdatert og implementert ved at dette hentes fra politiet.no (api eller andre måter). 
  • Hvis brukeren skal identifisere seg, skal politiets globale oppsett for innlogging via ID-porten brukes.
  • Har tjenesten behov for egen intern/egen navigering, skal det benyttes designmønster for dette i designsystemet.
  • Tjenesten skal bruke skjemakomponenter, palett, typografi og mønster dokumentert i designguiden. Politiet.no tilbyr en grunnleggende CSS som gjør dette enklere. Tjenesten skal også følge kravene til tekst i selvbetjeningsløsninger
  • Større endringer i designguiden publiseres med ny versjon. De gamle blir liggende som referanse i minst 6 måneder. Du skal oppdatere til siste publiserte versjon, neste gang du gjør utvikling ut over bugfiksing.
  • Krav til universell utforming skal følges som beskrevet i EUs webdirektiv 

Team politiet.no/innloggede tjenester kan kontaktes på politiet.no@politiet.no.

Se også