Et av tiltakene fra politiets kanalstrategi er å videreutvikle politiet.no som én digital selvbetjeningskanal. Team innloggede tjenester har dette som hovedoppdrag. Dette betyr at ved alle nye tjenester og større oppgradering/videreutviklig av eksisterende tjenester skal team politiet.no/innloggede tjenester være involvert allerede fra planlegging av arbeidet. 

Krav for helhetlig brukeropplevelse på politiet.no:

  • Header, inkludert innlogging, søk og hovedmeny, og footer, skal være indentisk, alltid oppdatert og implementert ved at dette hentes fra politiet.no (api eller andre måter). 
  • Hvis brukeren skal identifisere seg, skal politiets globale oppsett for innlogging via ID-porten brukes. 
  • Har tjenesten behov for egen intern/egen navigering, skal det benyttes designmønster for dette fra designsystemet.
  • Status / innhold som brukeren kan se og enkelt interagere med (f.eks. knapp for å bekrefte, radioknapper for å velge) skal presenteres i kontekst av veiledende redaksjonelt innhold. Dette betyr i praksis at systemer tilbyr en webcomponent som kan integreres eller et endepunkt hvor politiet.no kan hente status.
  • Tjenesten skal følge kravene til tekst i selvbetjeningsløsninger
  • Språk i selvbetjeningsløsninger skal følge språk satt i kontakt og reservasjonsregisteret, med mindre løsningen tillater anonym innsending.
  • Tjenesten skal bruke skjemakomponenter, palett, typografi og mønster dokumentert i grunnleggende design
  • Større endringer i designguiden publiseres med ny versjon. De gamle blir liggende som referanse i minst 6 måneder. Du skal oppdatere til siste publiserte versjon, neste gang du gjør utvikling ut over bugfiksing.
  • Skjema og selvbetjeningsløsninger bør følge Elmer 3 standarden, og  digitaliseringsrundskrivet. Spesielt viktig er det å merke seg pt. 1.2 Tilrettelegg for gjenbruk og viderebruk av informasjon, 1.4 Følg opp informasjonssikkerheten, 1.5 Bygg inn personvern, 1.7 Bruk nasjonale felleskomponenter og fellesløsninger og 1.8 Bruk digital postkasse til innbyggere.
  • Krav til universell utforming skal følges som beskrevet i EUs webdirektiv 

Team politiet.no/innloggede tjenester kan kontaktes på politiet.no@politiet.no.

Se også