Filter

Your choices:

 • Unit
7 results are available. Use keyboard or swipe gestures to navigate.
 1. - Barnehusene helt vesentlig for å trygge barns rettsikkerhet

  - Å sørge for at barn blir hørt er en av våre aller viktigste oppgaver, som politi, kommune, fylke, ja som samfunn. Og for at barn skal bli hørt, så krever det et annet rigg enn for voksne. Det er kjernen...

 2. Nå har Vest politidistrikt en felles operasjonssentral

  I dag onsdag 8. november kl 1200 fikk Vest politidistrikt en ny felles operasjonssentral som er større og mer profesjonell. Operasjonssentralen i Vest politidistrikt dekker nå Hordaland og Sogn og Fjordane....

 3. Leiarstillingar i Vest politidistrikt

  I tilsettingsrådet til Vest politidistrikt i går fekk seks personar tilbod om stilling som leiarar i den nye leiinga i Vest politidistrikt. Gamle Hordaland politidistrikt og gamle Sogn og Fjordane politidistrikt...

 4. Politiet frykter uhell med droner

  Politiet oppfordrer til forsiktighet ved bruk av droner, og ikke minst at de som flyr droner forholder seg til gjeldende regelverk.

 5. Orientering om tenestetilbodet i kommunane

  Denne veka fekk alle kommunar i Vest politidistrikt eit brev der politidistriktet orienterer om tenestetilbodet kommunane får etter at ny struktur for tenestestader er satt.

 6. Politikontaktordninga i gang

  Vest politidistrikt etablerte 15. juni rolla politikontakt i alle kommunane i distriktet. Frå same dato er det peika ut politikontakt i alle dei 54 kommunane i distriktet. - Politikontakten og oppgåvene...

  • Nærpolitireform
[Missing text '/views/newsfilterpage/presentingpage' for 'English'] 1 By 1
 1. Previous
 2. 1
 3. Next