POD har fått i oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet å beslutte hvor hovedsetene i Norges nye politidistrikter skal ligge (også kalt administrasjonssted). Hovedsetet er der hvor politimesteren har sitt kontor og lederstøtte. Operasjonssentralen i distriktet skal også ligge i hovedsetet.

- Høringsrunden er viktig for å sikre best mulig beslutninger om hovedsetene i de nye politidistriktene. Høringsinstansene kan ha fakta og vurderinger som blir viktige når vi skal ta den endelige avgjørelsen, sier avdelingsdirektør Frede Hermansen i Politidirektoratet.

- Vi er fornøyd med å få inn mange og gode høringssvar. Vi vil nå behandle alle høringsinnspillene, før vi tar en endelig beslutning om de nye hovedsetene. Målet er at de endelige beslutningene foreligger så tidlig som mulig i desember, sier Hermansen.

Politidirektoratet har fått inn over 200 høringssvar. Høringssvarene blir publisert alfabetisk under Høringer

De fleste høringssvarene er nå tilgjengelig. Grunnet den store saksmengden vil det likevel kunne ta noe tid før samtlige høringssvar er publisert.

Alle høringssvarene ble opprinnelig publisert på politi.no. I forbindelse med overgangen til nytt nettsted er ikke høringssvarene lenger tilgjengelig på politiet.no. Ta kontakt med Politidirektoratet for innsyn i dokumentene. Listen over høringsinstanser som sendte høringssvar finner du nedenfor.

Høringsinstanser

  • Police reform