Politimerket på skinnjakken
FotoPolitet

Status i etterforskningen av Tysfjord-sakene

  • Det er opprettet 9 nye saker i 2016 ? 7 av disse er kommet inn etter 11. juni 2016
  • Alle sakene omhandler seksuelle overgrep relatert til Tysfjord
  • 7 av anmeldelsene dreier seg om overgrep som har skjedd tilbake i tid og strekker seg fra 1980 fram til 2011.
  • 2 av anmeldelsene dreier seg om overgrep som har skjedd de to siste årene (2015-2016).
  • Trussel-sakene: politiet har opprettet etterforskning på de tre trusselbrevene som vi er blitt gjort kjent med. Politiet er åpen for at det kan være en sammenheng mellom de tre brevene.

Politiet begynner å få en oversikt, men det er mye informasjon som skal analyseres, settes i system og etterforskes videre. Selv om mye av informasjonen og anmeldelsene omhandler forhold tilbake i tid, er det viktig og understreke at dette er viktig informasjon for politiet.

Ta kontakt med politiet

Politiets klare oppfordring er fremdeles. Er du utsatt for overgrep? Har du vært utsatt for overgrep? Har du kjennskap til forhold som politiet bør vite om? Ta kontakt med politiet lokalt eller ringe direkte til de som etterforsker disse sakene på tlf nr 488 87 479

Din informasjon kan være en viktig brikke i etterforskningen.