Politiet uttransporterte 8078 personer i 2016

- Enkelte av de som ble returnert i 2016 hadde oppholdt seg i Norge ulovlig i en årrekke, sier PU-sjef Morten Hojem Ervik.

Ervik understreker at hovedprioriteten til PU, er å uttransportere personer uten lovlig opphold i Norge som har begått straffbare handlinger. Av de 8078 personene som ble uttransportert var 2268 straffede.

Hovedvekt på bort- og utvisning

5347 av de som ble returnert var i kategorien bort-, utviste og andre. 1385 personer ble uttransportert etter avslag på søknad om asyl, mens 1346 ble returnert etter Dublin-forordningen.

- Det jobbes meget godt med bort- og utvisninger i politidistriktene, fortsetter PU-sjefen.

Fokus på rask ID-avklaring

Også i 2016 var PU med i uttakene av syriske overføringsflyktninger.

- Norske myndigheter er avhengig av å kjenne riktig identitet til de som kommer til landet. Derfor er det viktig å starte med ID-arbeidet så tidlig som mulig, sier Ervik.

I løpet av 2016 ble gjenstående fullregistreringer og intervjuer fra ankomstene i 2015 gjennomført. PU registrerte også de første 256 relokaliserte asylsøkerne fra Hellas og Italia til Norge.

Uttransporteringer