Våre beslutninger er basert på kunnskap, ikke synsing

 

Situasjonen som er oppstått knyttet til Den nordiske motstandsbevegelsens ønske om å demonstrere i Fredrikstad er utvilsomt krevende. Jeg skjønner at det kan være vanskelig å forstå hvorfor politiet forbyr en motdemonstrasjon hvor tema er toleranse, mangfold og kjærlighet.

At vi først godkjente meldingen om å demonstrere under parolen "knus homolobbyen" knyttet seg til det situasjonsbildet vi hadde den gang. Det er politiets oppgave å legge til rette for lovlige markeringer, uten å ta stilling til paroles innhold – vel og merke om disse er innenfor lovens begrensning for hva man kan ytre seg om. Vi foretok en grundig juridisk vurdering på om parolen "Knus homolobbyen" er en straffbar, hatefull ytring. Konklusjonen er at den ikke er straffbar slik den er fremsatt.

Ettersom dagene gikk utviklet situasjonsbildet seg slik at vi 16. juni så oss nødt til å forby demonstrasjonen. Ikke på grunn av at mulige ulovlige ytringer, men fordi vår analyse av situasjonsbildet viste stor sannsynlighet for at enkeltgrupperinger ville ty til fysisk motstand for å stanse markeringen.

Hverken denne eller forbudet mot motarrangementene var enkle avgjørelser å ta. Fredriksstad Blads sjefredaktør gjør et poeng av at politiet har basert beslutningene sine "tilsynelatende utelukkende på meldinger i sosiale medier". Det er feil. Politiet har drevet en aktiv og omfattende informasjonsinnhenting fra mange kilder. Sosiale medier er bare en av disse. Det er summen av informasjon – og analysen av denne - som la grunnlaget for forbudene. Våre beslutninger er basert på kunnskap, ikke synsing som Fredriksstad Blad antyder.

Redaktøren skriver også at det ikke er uvanlig at "folk drar til litt ekstra der, trygt bak tastaturene sine, men politiet velger å ta meldingene meget alvorlig". Det er nok riktig at mange "drar til ekstra" i sosiale medier. Og det er ikke slik at vi tar alle ytringer like alvorlig. Vi ser nøye på konteksten de er ytret i – og av hvem. Hva har disse personene gjort tidligere? Hvilken intensjon og kapasitet har de til å utføre eventuelle straffbare handlinger? Det er slike vurderinger som ligger til grunn for hvordan vi vektlegger ytringer i sosiale medier.

Har ikke politiet kapasitet til å håndtere sikkerheten? Jo, men vi snakker om en så omfattende politioperasjon at det ville "snudd Fredrikstad på hodet" – kanskje over flere dager. Vi snakker om tungt politinærvær, kontrollposter, veisperringer og omfattende trafikkreguleringer – til stor ulempe for Fredrikstads befolkning, handelsstand, næringsliv, tilreisende og turister den siste helgen i fellesferien.

Til slutt: Hadde det vært like greit å la partene markere seg 29. juli – og bli ferdig med det? Vår jobb er først og fremst å ivareta sikkerheten, ro og orden. Derfor er en annen dato sterkt å fortrekke fordi belastningen på Fredrikstads befolkning og brukere av byen samt handelsstanden og øvrig næringsliv, vil bli vesentlig mindre utenom en lørdag i fellesferien. Politiets forutsetninger for å sikre en trygg ramme for alle i forbindelse med arrangementene vil da være langt bedre.

Les Fredriksstad Blads lederkommentar.