- Politiet konstaterer at retten er enige med oss i at det er sannsynlighetsovervekt for at siktede har begått den straffbare handlingen han er siktet for, nemlig forsettlig drap, jf. Straffeloven paragraf 275. Retten er også enige med oss i at det ut fra sakens alvor og karakter er nødvendig med restriksjoner som brev og besøksforbud, samt isolasjon, sier Andreas Christiansen, politiadvokat i Øst politidistrikt.