Hydro Karmøy avvikler et større arrangement i forbindelse med deres 50-årsjubileum og åpning av pilot-prosjekt. Det er ventet store mengder publikum til Festplassen i Kopervik sentrum, noe som vil få innvirkning på trafikkbildet. Av sikkerhetsmessige årsaker er det besluttet å stenge følgende veier:

  • Havnegata, stenges fra Stølebuktvegen
  • Hovedgata, stenges fra Stølebuktvegen
  • Skudnesveien, stenges fra krysset Austre Karmøyveg
  • Stangelandsgata
  • Eideveien ved broen over Austre Karmøyveg, stenges inn mot sentrum
  • Severin Larsens vei, stenges mot Festplassen

Trafikkreguleringen vil bli skiltet og det vil også være manuell dirigering på disse stedene. Veiene vil bli stengt i perioden kl. 16.00-00.00, eller til politiet vurderer at det er trafikksikkert å åpne igjen.

- Vi åpner veiene igjen når Kopervik sentrum er tømt for folk, kommenterer Inger Margareth Frøyland-Jensen ved orden- og trafikkseksjonen ved Karmøy lensmannskontor.

Ber publikum tenke praktisk

Intensjonen med stengingen er å redusere risikoen for trafikk-kaos og således øke sikkerheten.

- Det er ventet mange mennesker i Kopervik sentrum denne ettermiddagen og kvelden. Det er ønskelig at området skal være fremkommelig og det er derfor behov for at kjerneområdet gir rom for at en kan bevege seg til fots, forklarer Frøyland Jensen, og oppfordrer samtidig publikum til å tenke praktisk i forhold til transport denne dagen.

- For å bidra til at trafikken flyter best mulig i forbindelse med arrangementet kan det være lurt å være ute i god tid. For de som er avhengig av bil til Kopervik vil det være en fordel å kjøre flere sammen, og gjerne benytte seg av større parkeringsområder utenfor sentrum. Kan en gå eller sykle vil en gjøre både seg selv og andre en tjeneste. Politiet håper på et hyggelig og trygt arrangement i Kopervik, avslutter Inger Margareth Frøyland-Jensen.