- Det som er spesielt når vi øver på PLIVO er at alle nødetatene sammen har et ansvar dersom uskyldig tredjeperson blir trussel-utsatt, også brann og helse i stor grad, for her vil tiden være kritisk, sier stabssjef i Agder politidistrikt, Morten Sjustøl.

- Intensjonen med denne treningen er å gjøre erfaringer på dette samspillet i en PLIVO situasjon. Her blir det i praksis et tett samarbeid mellom innsatsleder fra politiet, fagleder brann og operativ leder ambulanse, forteller Sjustøl.

Scenarioene det øves på er bygd opp for å utfordre de forskjellige etatene. Det øves også på at de ulike etatene er først fremme til hendelsesstedet. Alle nødetater skal klare å håndtere å være først på stedet. Hver av dagene øves det på 5-6 ulike scenarier. Etter hvert scenario evalueres det hvordan det har gått.

Politiet vil de kommende ukene øve i Kristiansand, Mandal, Lyngdal og Grimstad. Publikum nærliggende områder vil i denne forbindelse kunne se og høre nødetatene under utrykning.