Bakgrunnen for pågripelsen er opplysninger fra vitner i saken. Politiet er tidlig i etterforskningen, og er nødt til å være tilbakeholdne med detaljer rundt hendelsen og de momenter som ligger til grunn for pågripelsen. Årsaken er at politiet ønsker å redusere risikoen for å påvirke forklaringer fra vitner.

Politiet etterforsker nå saken for å klarlegge hva som har skjedd og vil i dag foreta tekniske undersøkelser på aktuelle steder og gjennomføre vitneavhør og innhente tekniske spor. Videre fortsetter søkene etter den savnede Johnsen.

Eventuelle tips i saken kan gis til politiet på 02800.

Hjalmar Johnsen (62) fra Skien. Johnsen har vært savnet siden fredag 15.9.17.