To nye operasjonssentraler på plass
Operasjonsleder John Trygve Bratland ved den nye operasjonssentralen i Møre og Romsdal.
FotoEATvergrov

- Dette er svaret på en av utfordringene fra 22. juli-kommisjonen; større og mer robuste operasjonssentraler. Vi har nå samlet kompetansen både fra Kristiansund og Ålesund. Jeg er overbevist om at dette kommer til å bli veldig bra, sier politimester Ingar Bøen i Møre og Romsdal politidistrikt.

Den nye operasjonssentralen for Møre og Romsdal erstatter operasjonssentralene for Sunnmøre, samt Nordmøre og Romsdal, og er lokalisert i Ålesund. I Møre og Romsdal vil politiets operasjonssentral senere i år samlokaliseres med nødmeldesentralen for brann, 110.

- Dagen i dag markerer en viktig milepæl i etableringen av ett politidistrikt. Sentralens nøkkelrolle i forbindelse med drift og styring av politidistriktet forsterkes gjennom den nye, felles operasjonssentralen, sier politimester i Trøndelag, Nils Kristian Moe.

Den nye operasjonssentralen i Trøndelag politidistrikt er lokalisert i Trondheim og erstatter de gamle operasjonssentralene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Nye operasjonssentraler

I løpet av 2017 og 2018 skal det opprettes en ny operasjonssentral i hvert av de 12 nye politidistriktene. Fem av de nye sentralene blir samlokalisert med andre nødmeldesentraler i løpet av denne perioden. De nye operasjonssentralene blir større og enda mer profesjonelle, med høyere bemanning og kompetanse enn før. Før 2017 var det 27 operasjonssentraler i Norge.

Senere i år vil politidistriktene Vest og Sør-Vest få nye operasjonssentraler, mens de siste to sentralene i politidistriktene Øst og Sør-Øst tas i bruk første halvår neste år.

  • Police reform