Tegning av to personer som sitter på en benk og snakker med hverandre
Støttesentrene gir hjelp og veiledning til personer som har vært utsatt for kriminalitet.

De ni språkene er

  • samisk
  • engelsk
  • polsk
  • russisk
  • somalisk
  • spansk
  • urdu
  • arabisk
  • japansk

Her finner du oversatt informasjon.

Det finnes Støttesenter for kriminalitetsutsatte i alle politidistrikt. Her kan personer som er utsatt for integritetskrenkende kriminalitet få informasjon, veiledning og psykososial støtte gjennom en straffesaksprosess.

Dette kan støttesentrene bidra med

Støttesentrene tilbyr psykososial støtte, veiledning og oppfølging gjennom straffesaksprosessen til personer som er utsatt for alvorlige, straffbare handlinger. Det handler om integritetskrenkende kriminalitet, som for eksempel vold og seksuelle overgrep. Støttesentrene har i tillegg god kunnskap om andre deler av hjelpeapparatet og loser videre når det er behov.

Les mer om Støttesenter for kriminalitetsutsatte.