Politioverbetjent og seksjonsleder ved Hamar politistasjon, Audun Fremstad.
BÅTTJENESTE PÅ MJØSA: Politioverbetjent og seksjonsleder ved Hamar politistasjon, Audun Fremstad er en av dem som organiserer politiets båttjeneste i Innlandet.
FotoPolitiet

I Innlandet politidistrikt er det tre politibåter som patruljerer på Mjøsa. Primært handler båttjenesten om synlig politi, trygghet og forebygging av ulykker og uønskede hendelser.

- Vi følger blant annet med på om de som bader er trygge ved at båtførere ikke kjører for nærme land. Kjører båten innenfor badebøyer, eller fortøyer båt i disse, fører det til en bot på 2000 kroner. Vi følger også med på adferden på sjøen og om de som er i båt har på flytevest, sier Fremstad.  

Flere spør oss om straffereaksjoner ved promillekjøring, og de er slik:
• Promille fra 0,8 opp til 1,2 – forelegg på 6000 kroner
• Promille over 1,2 – forelegg på 10.000 kroner
• Promille over 1,5 – fengsel

Beslag og inndragning av båtførerbevis er vanlig ved promille over 0,8. Inndragningstiden er fra 12 måneder og oppover, avhengig av hvor høy promille det er snakk om samt omstendigheter ved båtkjøringen.

Det er samtidig viktig å være klar over at for den som disponerer eller eier en båt er det straffbart å overlate kjøringen til en som er påvirket av alkohol.

Ali Al Hatam og Audun Fremstad
FØLGER MED: Politibetjent Ali Al Hatam og politioverbetjent Audun Fremstad sørger for trygghet på Mjøsa.

Husk flytevest

Alle som er i fritidsbåter under åtte meter må ha på seg egnet flytevest eller redningsvest når båten er i fart.  Unnlates dette, er bøtesatsen 500 kroner per person. Mangler det vester i båten for det antall person som befinner seg i båten, gis det også forelegg på 500 kroner. Maksimal bøtesats er 5000 kroner hvis det befinner seg 10 personer eller flere i båten. Samme bøtesatser gjelder også for barn, men det er båtfører som er ansvarlig for ileggelsen av boten, siden barn under 15 år ikke kan straffes for lovbrudd.

Ta hensyn til Mjøsfiskeren

Kjør ikke for tett innpå båtene som åpenbart ligger ute for å bedrive fiske.  De fleste har fangstredskap som strekker seg lenger enn bare rundt selve båten.  Ta ut god avstand når disse skal passeres.

Politibetjent Ali Al Hatam bak i politibåt.
BÅTSOMMER: Politiet ønsker alle en fortsatt fin sommer på Mjøsa!
  • Råd og forebygging
  • Trygghet og tillit