Stedet betegnes som krevende for klatring og usikkert med tanke på steinsprang. Romsdal Fjellredningsgruppe ble derfor flydd inn til en sikker sone for helikopteret ved Trollveggen. De tok seg frem derfra til de omkomne rundt klokka 18.30. Klatrelaget trakk ut fra området så snart deres oppdrag var utført rundt klokka 20.00. Etter planen skulle de to omkomne der etter bli løftet ut med lang line av redningshelikopteret. Det er denne delen av det pågående arbeidet som nå avbrytes i kveld. Det er foreløpig vanskelig å si når vi kan starte arbeidet igjen. Det gjenopptas når dette anses som forsvarlig.

Det var mandag 29. juli at politiet foretok de første vurderingene sammen med Romsdal Fjellredningsgruppe (RFG) om det ville være mulig å hente ut de omkomne. Videre ble en plan for sikkerhet til redningsmannskapet utarbeidet. På ettermiddagen tirsdag 30. juli ble det besluttet å iverksette det første forsøket på hente ut de omkomne. Aksjonen ledes av lokal redningssentral ved Møre og Romsdal politidistrikt.

Flyforbudet som er i området gjelder fortsatt.

 

Fra tidligere: Undersøkelser så langt viser at de to fjellklatrerne startet turen i fjellpartiet torsdag 25. juli. De hadde på forhånd meldt at de skulle være tilbake til bilen de disponerte lørdag 27. juli. Mandag 29. juli mottok politiet en bekymringsmelding fra de pårørende. Ut fra denne meldingen ble det iverksatt søk med redningshelikopter. To menn ble lokalisert i underkant av Trollveggen. Etter nærmere rekognosering ved ulykkesstedet ble det rapportert at mennene fremstod som livløse. Politiet antar at de har falt og omkommet. Pårørende ble varslet om lokaliseringen. Se også tidligere sak på politiet.no: https://www.politiet.no/nn/aktuelt-tall-og-fakta/aktuelt/nyheter/2019/07/30/status-trollveggen-tirsdag-ettermiddag/