Koronasituasjonen preger Norge og regjeringen har satt i verk en rekke tiltak ovenfor både privatpersoner, næringsliv og samfunnet. Av konkrete tiltak kan permitteringsordningen og kompensasjonsordningen nevnes.

Når samfunnet gjenåpner er det også useriøse aktører som tar snarveier for å sikre inntjening til egen bedrift. Utnyttelse av disse ordningene er ikke bare usolidarisk mot et samfunn som er avhengig av felles innsats og dugnad, det kan også være ulovlig.

Troms politidistrikt, Arbeidstilsynet, Skatteetaten og NAV har derfor pekt ut noen utfordringer vi i disse dager har i vårt søkelys.

  • Større fare for svart arbeid
  • Utnyttelse av permitteringsreglene
  • Utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft, som f. eks sesongarbeidere
  • Utsatte frister og innkreving gir større mulighet til å unndra innbetalinger og bygge opp større gjeld til det offentlige.

Arbeider sammen

I kontroller fremover kan virksomhetene bli bedt om å dokumentere skriftlig arbeidsavtale, timelister og lønnsutbetalinger.

– Vi er i en situasjon i landet hvor mange drar nytte av velferdssamfunnet vi lever i. Da er det viktig at vi ikke undergraver dette systemet ved å benytte oss av svart arbeid og utnytte velferdsordningene vi har, sier næringslivskontakt Merethe Samuelsen i Troms politidistrikt.

NAV vurderer alle tips de får inn. Etter 12. mars har de fått tips om flere konkrete bedrifter og enkeltpersoner, og vil følge med på hvordan disse melder ifra til NAV framover.

– Etterkontroll av opplysninger er en viktig del av kontrollarbeidet vårt. Det er viktig at de som nå sender meldekort til NAV forstår at de er lovpålagt å gi korrekte opplysninger, sier Gaute Øren, fungerende avdelingsdirektør i NAV Kontroll nord.

Tips oss

Har du informasjon om useriøse aktører? Da kan du tipse etatene under:

Arbeidstilsynet

Ved mistanke om brudd på arbeidsmiljøloven som gjelder for eksempel arbeidskontrakter, lønnsforhold, arbeidstid, innkvartering eller sikkerhet, kan du tipse Arbeidstilsynet.

NAV

Ved mistanke om trygdesvindel, misbruk av tiltaksordninger eller annet misbruk av velferdsordninger, kan du tipse NAV.

Politiet

Ved mistanke om useriøse virksomheter i ditt nærmiljø, kan du tipse politiet. Er situasjonen akutt, ring politiets nødnummer 112.

Skatteetaten

Ved mistanke om manglende innrapportering, unndragning av skatt og avgifter eller svart arbeid, kan du kontakt Skatteetaten her.

  • Koronaviruset